Jȕgović
Jȕgović m dem. {{c=0}}ime od milja za stanovnika Jugoslavije; Jugovinac{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”