Krášanin
Krášanin m {{c=0}}({{/c}}Krášānka, Krȃškā ž lokal.{{c=0}}){{/c}} 〈N mn Krášani〉 {{c=0}}onaj koji je iz Krasa{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”