gátati


gátati
gátati (∅, kome, u što, iz čega) nesvrš. prez. gȃtām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉 {{c=0}}čitati sudbinu, proricati budućnost; vračati
⃞ {{001f}}{{/c}}∼ u plećku {{c=0}}čitati sudbinu iz janjeće plećke{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • gatati — gátati (Ø, kome, u što, iz čega) nesvrš. <prez. gȃtām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA čitati sudbinu, proricati budućnost; vračati FRAZEOLOGIJA gatati u plećku čitati sudbinu iz janjeće plećke ONOMASTIKA pr. (nadimačka):… …   Hrvatski jezični portal

  • zoc — zȍc (sȍc) m <N mn zòcovi> DEFINICIJA reg. talog različitih pripravaka, ob. crne kave, cikorije i sl. [gledati u zoc gatati iz šalice crne kave, gatati iz kave (iz šalice)] ETIMOLOGIJA njem. Satz: talog …   Hrvatski jezični portal

  • gatanje — gátānje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. gatati 2. umijeće proricanja budućnosti iz različitih znakova (karte, talog kave, ruke i dr.) ETIMOLOGIJA vidi gatati …   Hrvatski jezični portal

  • faletati — falètati nesvrš. <prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA reg. pretkazivati budućnost; proricati, vračati, gatati ONOMASTIKA pr.: Falètār (170, Slavonija) ETIMOLOGIJA tur. fal atamak: bacati fal, gatati …   Hrvatski jezični portal

  • gonétati — (što) nesvrš. 〈prez. gònētām, pril. sad. gonètajūći, gl. im. gonètānje〉 ekspr. 1. {{001f}}tražiti rješenje, tražiti pravi odgovor, rješavati nešto što sliči na zagonetku; odgonetati, rješavati 2. {{001f}}proricati, gatati, slutiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • grȁh — m bot. jednogodišnja biljka (Phaseolus vulgaris) iz porodice leptirnjača (Papilionaceae), jajolika zrnata ploda u ovojnici (mahuni), važna namirnica u našim krajevima; bažul, bažulj, fažol, fìžōl, pasulj ∆ {{001f}}slani ∼, {{c=1}}v.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • okrénuti — (što, koga, se) svrš. 〈prez. òkrēnēm (se), pril. pr. ūvši (se), imp. okréni (se), prid. trp. òkrēnūt〉 1. {{001f}}a. {{001f}}pomicanjem čega oko osi promijeniti mu položaj [∼ ključ u bravi; ∼ glavu] b. {{001f}}usmjeriti nešto prema nečem 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šȁlica — šȁlic|a ž 1. {{001f}}manja posuda s ručkom sa strane iz koje se pije crna ili bijela kava, čaj itd.; šolja [porculanska ∼a; keramička ∼a; kavena ∼a; ∼a za crnu kavu] 2. {{001f}}meton. količina tekućine ili sipke tvari koja stane u šalicu [∼a… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • šȁtriti — (∅) nesvrš. 〈prez. īm, pril. sad. rēći, gl. im. rēnje〉 čitati sudbinu, proricati budućnost, gatati, vračati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • gata — GÁTA adj. invar. (Adesea adverbial) 1. (Despre lucruri) A cărui confecţionare, construire, realizare s a îndeplinit; isprăvit, terminat, sfârşit. ♢ Haine (de) gata = haine confecţionate care se pot cumpăra direct din magazin. ♢ loc. adv. (Pe) de… …   Dicționar Român


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.