Lȁstovac
Lȁstovac m {{c=0}}({{/c}}Lȁstōvka ž{{c=0}}){{/c}} 〈G -ōvca, V -ōvče, N mn Lȁstōvci, G -ovācā〉 {{c=0}}stanovnik Lastova{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”