ishlápjeti


ishlápjeti
ishlápjeti {{c=0}}({{/c}}ishlápiti{{c=0}}){{/c}} (∅) svrš. prez. ishlápīm (ìshlāpīm), pril. pr. -ēvši (-īvši), prid. trp. ìshlāpljen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}hlapjeti{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}{{c=1}}v. {{ref}}ishlapio (2){{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ishlapjeti — ishlápjeti (ishlápiti) (Ø) svrš. <prez. ishlápīm (ìshlāpīm), pril. pr. ēvši ( īvši), prid. trp. ìshlāpljen> DEFINICIJA 1. v. hlapiti (hlapjeti) 2. v. ishlapio (2) ETIMOLOGIJA is + v. hlapiti (hlapjeti) …   Hrvatski jezični portal

  • ishlapljivati — ishlapljívati (Ø) nesvrš. <prez. ishlàpljujēm, pril. sad. ishlàpljujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. ishlapjeti ETIMOLOGIJA vidi ishlapjeti …   Hrvatski jezični portal

  • ishlapljívati — (∅) nesvrš. 〈prez. ishlàpljujēm, pril. sad. ishlàpljujūći, gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}ishlapjeti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • iščumijéhati — iščumijéha|ti (∅) svrš. 〈prez. iščùmijēhām, prid. rad. iščumijéhao〉 reg. etnol. ekspr. doživjeti znake staračke demencije [stari je ∼o]; ishlapjeti, rebambiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìzvjetriti — (se, ∅) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ìzvjetren〉 1. {{001f}}izgubiti miris i svježinu od duga stajanja 2. {{001f}}pren. pejor. izgubiti duševnu svježinu; ishlapjeti 3. {{001f}}a. {{001f}}nestati (o plinovima, dimu,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • žvampiti — žvàmpiti (Ø) dv. <prez. īm, pril. sad. pēći, pril. pr. īvši, prid. rad. žvàmpio, gl. im. pljēnje> DEFINICIJA reg. 1. ishlapjeti/hlapjeti (o tekućinama i sl.) 2. podr. ishlapiti/hlapiti, postajati/postati senilan ETIMOLOGIJA mlet. svampare …   Hrvatski jezični portal

  • izvjetriti — ìzvjetriti (se) (Ø) svrš. <prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ìzvjetren> DEFINICIJA 1. izgubiti miris i svježinu od duga stajanja 2. pren. pejor. izgubiti duševnu svježinu; ishlapjeti 3. a. nestati (o plinovima, dimu, mirisima i …   Hrvatski jezični portal

  • ishlapio — ishlápio prid. <odr. pjelī> DEFINICIJA 1. koji je ispario, koji je nestao hlapljenjem ili izgubio vonj i jakost hlapljenjem 2. pejor. koji je potpuno izgubio duševnu svježinu, kod kojega je došlo do staračke demencije; senilan ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • ishlapljiv — ishlàpljiv prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji je podložan ishlapljivanju ETIMOLOGIJA vidi ishlapjeti …   Hrvatski jezični portal

  • ishlapljivost — ishlàpljivōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je ishlapljivo ETIMOLOGIJA vidi ishlapjeti …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.