Mȁđarskā
Mȁđarskā {{c=0}}({{/c}}Mȁdžarskā{{c=0}}){{/c}} ž geogr. {{c=0}}država u srednjoj Europi, glavni grad Budimpešta{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Mađarska — Mȁđarskā (Mȁdžarskā) ž DEFINICIJA geogr. država u srednjoj Europi, 93.033 km2, 10.355.000 stan., glavni grad Budimpešta ONOMASTIKA pr. (etnonimi ili etnici, u nekim dijelovima Bosne tako nazivaju Hrvate katolike, Ugarska): Màdjār (Osijek,… …   Hrvatski jezični portal

  • mađarski — mȁđarskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Mađarsku i Mađare SINTAGMA mađarska obrana šah otvaranje iz grupe otvorenih igara (nakon poteza 1. e4, e5); mađarske karte garnitura karata (loza = žarg. zelje; praporac = razg. bundeva; srce, žir =… …   Hrvatski jezični portal

  • mađarizacija — mađarizácija ž DEFINICIJA 1. čin mađariziranja 2. proces, stanje rezultat mađariziranja [njegova mađarizacija 1. on mađarizira 2. on je mađariziran] ETIMOLOGIJA vidi Mađarska …   Hrvatski jezični portal

  • mađarizirati — mađarizírati (koga, što) dv. <prez. mađarìzīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. mađarìzīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA provesti/provoditi ili proizvesti/proizvoditi postupke kojima tko postaje Mađar, ili kojima se nameće… …   Hrvatski jezični portal

  • Mađar — Màđār (Màdžār) m (Mađàrica ž) <G Mađára, N mn Mađári> DEFINICIJA stanovnik ili državljanin Mađarske; Ugar ETIMOLOGIJA vidi Mađarska …   Hrvatski jezični portal

  • mađarski — mȁđarski pril. DEFINICIJA kao Mađar, na način Mađara ETIMOLOGIJA vidi Mađarska …   Hrvatski jezični portal

  • mađaronstvo — mađarónstvo sr <G mn mađàrōnstāvā/ ā> DEFINICIJA ukupnost svojstava i djelovanja, te politički stav mađarona ETIMOLOGIJA vidi Mađarska …   Hrvatski jezični portal

  • mađarice — mađàrice ž mn DEFINICIJA razg. mađarske karte, v. mađarski ETIMOLOGIJA vidi Mađarska …   Hrvatski jezični portal

  • mađarstvo — mađárstvo sr DEFINICIJA osjećaj pripadnosti mađarskom narodu ETIMOLOGIJA vidi Mađarska …   Hrvatski jezični portal

  • mađaron — mađàrōn m <G mađaróna> DEFINICIJA pov. pejor. član, sljedbenik 1. Hrvatsko ugarske stranke (1841 1848), koja se zalagala za tijesne odnose Hrvatske s Ugarskom 2. Unionističke stranke (od 1860) koja potpisuje 1868. Nagodbu s Ugarskom 3. član …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”