jednàdžba


jednàdžba
jednàdžb|a ž 〈G mn -džābā/-ī〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}mat. {{c=0}}jedan od osnovnih tipova matematičkih problema, postavljen tako da za jednu ili više varijabli (nepoznanica) treba odrediti vrijednosti (rješenja) za koje će dvije zadane funkcije (lijeva i desna strana jednadžbe) poprimiti jednaku vrijednost {{/c}}[algebarska ∼a; transcendentna ∼a; ∼a prvog/drugog stupnja; diferencijalna ∼a; linearna ∼a] {{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}pren. razg. {{c=0}}teško rješiv zadatak, problem i sl.
∆ {{001f}}{{/c}}sustav ∼i mat. {{c=0}}više zadanih jednadžbi za koje se traže zajednička rješenja{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • jednadžba — jednàdžba ž <G mn džābā/ ī> DEFINICIJA 1. mat. jedan od osnovnih tipova matematičkih problema, postavljen tako da za jednu ili više varijabli (nepoznanica) treba odrediti vrijednosti (rješenja) za koje će dvije zadane funkcije (lijeva i… …   Hrvatski jezični portal

  • dı̏ferencijālnī — dı̏ferencijāln|ī prid. 1. {{001f}}mat. koji se odnosi na diferenciju; razlikovni [∼i račun, usp. račun] 2. {{001f}}koji se odnosi na diferencijal [∼i prijenos] ∆ {{001f}}∼a geometrija mat. dio geometrije koji geometrijske objekte, prvenstveno… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fȕnkcionālan — fȕnkcionāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi, koji pripada funkciji; funkcijski 2. {{001f}}koji je izmišljen, projektiran, predviđen i sl. za određenu svrhu ili potrebu; praktičan [∼an stan; ∼an prostor] 3. {{001f}}koji je sposoban… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kvàdrātnī — kvàdrātn|ī prid. 1. {{001f}}koji je u obliku kvadrata; kvadratičan 2. {{001f}}mat. koji je dignut na drugu potenciju, tj. pomnožen sam sobom; četvorni ∆ {{001f}}∼a jednadžba mat. algebarska jednadžba drugoga stupnja; ∼a prizma prizma čija je baza …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • lı̏neāran — lı̏neār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji se povećava, napreduje uvijek istom veličinom vrijednosti; ravnomjeran 2. {{001f}}koji je u obliku linije, pravca 3. {{001f}}mat. koji u ravnini ima oblik pravca (pojam povezan i s drugim važnim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅpoznanica — nȅpoznanic|a ž 1. {{001f}}mat. nepoznata promjenljiva veličina koju treba odrediti da bi se riješila jednadžba [jednadžba s dvije ∼e] 2. {{001f}}pren. ono što je nepoznato u nekoj situaciji; pitanje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • velìčīnskī — velìčīnsk|ī prid. koji se odnosi na veličinu ∆ {{001f}}∼a jednadžba mat. jednadžba između potpunih vrijednosti fizikalnih veličina navedenih brojčanim vrijednostima i mjernim jedinicama; brojčana j …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bikvadratan — bȉkvadratan prid. <odr. tnī> DEFINICIJA koji je nalik na bikvadrat, koji pripada bikvadratu SINTAGMA bikvadratna jednadžba mat. algebarska jednadžba u kojoj se nepoznanica pojavljuje samo s potencijama 2 i 4, rješava se svođenjem na… …   Hrvatski jezični portal

  • linearan — lȉneāran prid. <odr. rnī> DEFINICIJA 1. koji se povećava, napreduje uvijek istom veličinom vrijednosti; ravnomjeran 2. koji je u obliku linije, pravca 3. mat. koji u ravnini ima oblik pravca; pojam povezan i s drugim važnim pojmovima u… …   Hrvatski jezični portal

  • nepoznanica — nȅpoznanica ž DEFINICIJA 1. mat. nepoznata promjenljiva veličina koju treba odrediti da bi se riješila jednadžba [jednadžba s dvije nepoznanice] 2. pren. ono što je nepoznato u nekoj situaciji; pitanje ETIMOLOGIJA vidi nepoznat …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.