jednákōst


jednákōst
jednákōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}1. {{001f}}potpuna podudarnost po svakoj mjeri (količini, težini, svojstvima itd.); jednaštvo 2. {{001f}}postojanje jednakih uvjeta za sve, ravnopravnost u političkom i socijalnom smislu 3. {{001f}}{{/c}}mat. {{c=0}}jedna od osnovnih matematičkih relacija, prihvaća se intuitivno za elemente nekog skupa, a posebno se definira: jednakost skupova, jednakost funkcija itd.
∆ {{001f}}{{/c}}znak ∼i (=) mat. {{c=0}}znak kojim se zapisuje relacija jednakosti{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • jednakost — jednákōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. potpuna podudarnost po svakoj mjeri (količini, težini, svojstvima itd.) 2. postojanje jednakih uvjeta za sve, ravnopravnost u političkom i socijalnom smislu; jednaštvo 3. mat. jedna od… …   Hrvatski jezični portal

  • egalitarìzam — m 〈G zma〉 1. {{001f}}opća težnja za jednakošću i ravnopravnošću svih ljudi u najširem smislu 2. {{001f}}pol. ideol. teorije i pokreti koji se zalažu: a. {{001f}}za jednakost svih odraslih ljudi pred zakonom, u njihovim ljudskim i građanskim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • egalitarizam — egalitarìzam m <G zma> DEFINICIJA 1. opća težnja za jednakošću i ravnopravnošću svih ljudi u najširem smislu 2. pol. ideol. teorije i pokreti koji se zalažu: a. za jednakost svih odraslih ljudi pred zakonom, u njihovim ljudskim i građanskim …   Hrvatski jezični portal

  • identìtēt — m 〈G identitéta〉 1. {{001f}}odnos po kojemu je u različitim okolnostima nešto jednako samo sebi, istovjetno sa samim sobom; odnos koji svaki objekt susreće isključivo sa samim sobom; potpuno isto 2. {{001f}}ukupnost činjenica koje služe da se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • deklaracija — deklarácija ž DEFINICIJA 1. službena ili svečana izjava o temeljnim načelima ili stanovištima, očitovanje stava o čemu [deklaracija nezavisnosti] 2. pismena izjava (npr. poreznog obveznika) SINTAGMA carinska deklaracija admin. popis i opis robe… …   Hrvatski jezični portal

  • identitet — identìtēt m <G identitéta> DEFINICIJA 1. odnos po kojemu je u različitim okolnostima nešto jednako samo sebi, istovjetno sa samim sobom; odnos koji svaki objekt susreće isključivo sa samim sobom; potpuno isto 2. ukupnost činjenica koje… …   Hrvatski jezični portal

  • buržoázija — ž 1. {{001f}}ideol. pov. a. {{001f}}građanstvo kao treći stalež; puk (prema plemstvu i svećenstvu, u staleškim društvima prije Francuske revolucije) b. {{001f}}društveni sloj koji tvore vlasnici kapitala, svi koji kontroliraju sredstva za… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • demòkratskī — prid. 1. {{001f}}koji se odnosi na demokraciju i demokrate [∼ senator] 2. {{001f}}koji vjeruje u društvenu jednakost ili je prakticira [∼ izbori] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • idèntičnōst — ž svojstvo onoga što je identično; potpuna jednakost, istovjetnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • IZO- — {{upper}}IZO {{/upper}} kao prvi dio riječi u terminologijama označuje jednakost (istu mjeru, vrijednost izraženu mjerom itd.) ili sličnost po obliku ili namjeni drugog dijela; jednako , jedno , isto [izobara crta koja na kartama povezuje jednake …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.