Mljȅćanin
Mljȅćanin m {{c=0}}({{/c}}Mljȅćānka ž{{c=0}}){{/c}} 〈N mn Mljȅćani〉 {{c=0}}onaj koji je s otoka Mljeta{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”