kategòričkī


kategòričkī
kategòričkī prid. {{c=0}}koji se odnosi na kategoriju; kategoričan
∆ {{001f}}{{/c}}∼ imperativ fil. {{c=0}}u Kantovoj etici, bezuvjetno moralno načelo koje regulira čovjekovo ponašanje; {{/c}}∼ sud fil. {{c=0}}onaj sud koji predstavlja bezuvjetnu tvrdnju{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • kategorički — kategòričkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na kategoriju; kategoričan SINTAGMA kategorički imperativ fil. u Kantovoj etici, bezuvjetno moralno načelo koje regulira čovjekovo ponašanje; kategorički silogizam fil. onaj silogizam koji je sastavljen …   Hrvatski jezični portal

  • kategorički — kategòrički pril. DEFINICIJA na kategoričan način [kategorički tvrdim]; izričito, odlučno, opr. hipotetički ETIMOLOGIJA vidi kategorija …   Hrvatski jezični portal

  • kategòrički — pril. na kategoričan način [∼ tvrdim] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Borislav Pekić — (Serbian Cyrillic: Борислав Пекић ) (Born in Podgorica, Kingdom of Yugoslavia, February 4 1930, died in London, United Kingdom, July 2 1992) was a Serbian writer. He was born in 1930, to a prominent family in Montenegro, at that time part of the… …   Wikipedia

  • kategòričan — prid. 〈odr. čnī〉 koji ne izaziva sumnje; određen, bezuvjetan, odlučan, izričit, kategorički [∼ zahtjev] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sȗd — sȗd1 m 〈G súda, N mn sȕdovi〉 1. {{001f}}a. {{001f}}mišljenje o kome ili o čemu; ocjena b. {{001f}}pravn. sučev pravorijek 2. {{001f}}a. {{001f}}pravn. državni organ koji vrši jurisdikciju [istražni ∼; drugostupanjski ∼] b. {{001f}}meton. zgrada… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏mperatīv — m 1. {{001f}}gram. zapovjedni način glagola kojim se izriče zapovijed, poticanje, zabrana i sl. [uzmi: infinitiv uzeti] 2. {{001f}}razg. ono što se ne može otkloniti, ni izbjeći [imati ∼]; neotklonjiv, neizbježan zahtjev, prijeka potreba, obveza… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sud — sȗd1 m <G súda, N mn sȕdovi> DEFINICIJA 1. a. mišljenje o kome ili o čemu; ocjena b. pravn. sučev pravorijek 2. a. pravn. državni organ koji vrši jurisdikciju [istražni sud; drugostupanjski sud] b. meton. zgrada u kojoj se nalazi i u kojoj… …   Hrvatski jezični portal

  • kategoričan — kategòričan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji ne izaziva sumnje [kategoričan zahtjev]; bezuvjetan, izričit, kategorički, odlučan, određen ETIMOLOGIJA vidi kategorija …   Hrvatski jezični portal

  • Kant — (izg. kȁnt), Immanuel (1724 1804) DEFINICIJA njemački filozof, utemeljitelj kritičkog idealizma i njemačke klasične idealističke filozofije; u središnjem dijelu izvanredno bogatog filozofskog opusa temeljito kritički preispitao oblike, mogućnosti …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.