katehéza


katehéza
katehéza ž kat. {{c=0}}1. {{001f}}metodički, sustavno provedena vjerska nastava i odgoj 2. {{001f}}pojedinačna metodička jedinica vjerske obuke 3. {{001f}}{{/c}}meton. {{c=0}}djelatnost katehete
{{/c}}✧ {{001f}}grč.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • kateheza — katehéza ž DEFINICIJA kat. 1. metodički, sustavno provedena vjerska nastava i odgoj 2. pojedinačna metodička jedinica vjerske obuke 3. meton. djelatnost katehete ETIMOLOGIJA grč. katḗkhēsis: usmena poduka ≃ katēkheȋn: usmeno podučavati ≃ kata +… …   Hrvatski jezični portal

  • katehéza — e ž (ẹ̑) rel. 1. metodična obravnava kakega zaključenega verskega vprašanja: pisati, sestavljati kateheze 2. poučevanje verouka …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • kateheta — katehéta m <N mn e> DEFINICIJA kat. onaj koji predaje vjeronauk; vjeroučitelj ETIMOLOGIJA vidi kateheza …   Hrvatski jezični portal

  • katehetika — katehètika ž <D L ici> DEFINICIJA teol. kat. disciplina pastoralne teologije; bavi se načelima i smjerovima kateheze ETIMOLOGIJA vidi kateheza …   Hrvatski jezični portal

  • katehetski — katèhētskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na katehezu i katehete ETIMOLOGIJA vidi kateheza …   Hrvatski jezični portal

  • katekumen — katekùmen m DEFINICIJA kršć. 1. onaj (ob. odrasli) koji prima vjersku pouku prije obreda krštenja 2. inovjerac koji se poučavanjem u katoličkoj vjeri sprema na krštenje ili prijelaz u Katoličku crkvu ETIMOLOGIJA grč. katēkhoúmenos, v. kateheza, v …   Hrvatski jezični portal

  • katehizacija — katehizácija ž DEFINICIJA kat. podučavanje u temeljnim postavama kršćanstva ETIMOLOGIJA vidi kateheza …   Hrvatski jezični portal

  • katekizam — katekìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA 1. teol. a. izlaganje kršćanskog nauka prilagođenog usvajanju prvih znanja b. knjiga objašnjenja osnovnih istina kršćanske vjere c. meton. kršćanski vjeronaučni priručnik; katehizis 2. razg. pren.… …   Hrvatski jezični portal

  • katekizamski — katekìzamskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na katekizam ETIMOLOGIJA vidi kateheza …   Hrvatski jezični portal

  • katekizamski — katekìzamski pril. DEFINICIJA kao u katekizmu, na način kako to stoji u katekizmu [objašnjavati katekizamski] ETIMOLOGIJA vidi kateheza …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.