komìtent


komìtent
komìtent m 〈G mn -nātā〉 {{c=0}}1. {{001f}}onaj koji izdaje naloge za određene poslove i radnje (banci ili posredniku) 2. {{001f}}stranka koja koristi određene usluge, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}komisionar{{/ref}}
{{/c}}✧ {{001f}}njem. lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • komitent — komìtent m <G mn nātā> DEFINICIJA 1. onaj koji izdaje naloge za određene poslove i radnje (banci ili posredniku) 2. stranka koja koristi određene usluge, usp. komisionar ETIMOLOGIJA njem. Kommittent ≃ lat. committere: povjeriti …   Hrvatski jezični portal

  • komitent — m IV, DB. a, Ms. komitentncie; lm M. komitentnci, DB. ów hand. «właściciel rzeczy, ruchomości oddanej w komis; osoba lub przedsiębiorstwo zlecające komisantowi przeprowadzenie transakcji handlowej» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • komitènt — ênta in énta m (ȅ é, ẹ) 1. (poslovni) partner: komitentom je na uslugo več pomorskih agencij / uradne ure za komitente stranke 2. ekon. pravna ali fizična oseba, za katero trgovski posrednik opravlja trgovske ali bančne posle: banka je prodala… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • komitentski — komìtentski pril. DEFINICIJA kao komitent, na način komitenata ETIMOLOGIJA vidi komitent …   Hrvatski jezični portal

  • komitentica — komìtentica ž DEFINICIJA v. komitent ETIMOLOGIJA vidi komitent …   Hrvatski jezični portal

  • bànkōvnī — bànkōvn|ī prid. koji se odnosi na banku ∆ {{001f}}∼a provizija fiksna ili varijabilna naknada koju neka banka naplaćuje za pružene usluge; ∼i akcept obaveza banke da isplati mjenicu o njezinu dospijeću; ∼i kapital, ∼i kartel grupa banaka koje su… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • komisiònār — m (komisiònārka ž) 〈G komisionára〉 1. {{001f}}onaj koji posreduje u prodaji, posrednik 2. {{001f}}onaj koji obavlja poslove koje mu povjerava komitent …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • komìtentski — pril. kao komitent, na način komitenata …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bankovni — bànkōvnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na banku SINTAGMA bankovna holding kompanija svaka kompanija koja posjeduje kontrolni paket dionica s pravom glasa u jednoj ili više banaka i koja ima odlučujući utjecaj na izbor uprave i politiku;… …   Hrvatski jezični portal

  • komisionar — komisiònār m <G komisionára> DEFINICIJA 1. onaj koji posreduje u prodaji; posrednik 2. onaj koji obavlja poslove koje mu povjerava komitent ETIMOLOGIJA vidi komision …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.