krijépiti
krijépiti nesvrš. prez. krijêpīm, pril. sad. -pēći, prid. trp. krijêpljen〉, {{c=1}}v. {{ref}}snažiti{{/ref}} {{/c}}[»I tom borbom krijepljen, postajem sve jači« V. Nazor]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • krijepiti — krijépiti nesvrš. <prez. krijȇpīm, pril. sad. pēći, prid. trp. krijȇpljen> DEFINICIJA v. snažiti ETIMOLOGIJA vidi krepak …   Hrvatski jezični portal

  • snážiti — (koga, što) nesvrš. 〈prez. snȃžīm, pril. sad. žēći, gl. im. žēnje〉 1. {{001f}}davati snagu, osnaživati; krijepiti 2. {{001f}}rij. reg. čistiti (staju) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • snažiti — snážiti (koga, što) nesvrš. <prez. snȃžīm, pril. sad. žēći, gl. im. žēnje> DEFINICIJA 1. davati snagu, osnaživati; krijepiti 2. rij. reg. čistiti (staju) ETIMOLOGIJA vidi snaga …   Hrvatski jezični portal

  • okrijepiti — okrijépiti (se) svrš. <prez. òkrijēpīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. òkrijēpljen> DEFINICIJA 1. (koga) učiniti da tko bude a. krepak b. manje malaksao, nešto krepči 2. (se) povratiti snagu; osvježiti (se) ETIMOLOGIJA o (b) + v.… …   Hrvatski jezični portal

  • obeskrijepiti — obeskrijépiti (što) svrš. <prez. obèskrijēpīm, pril. pr. īvši, prid. trp. obèskrijēpljen> DEFINICIJA admin. učiniti da što izgubi snagu propisa, da prestane važiti kao ono što je propisano kakvim dokumentom, staviti van snage ETIMOLOGIJA… …   Hrvatski jezični portal

  • potkrijepiti — potkrijépiti svrš. <prez. pòtkrijēpīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòtkrijēpljen> DEFINICIJA 1. (se) malo ojačati hranom i pićem 2. (što) pren. potvrditi rečeno ili napisano [potkrijepiti priču dokazima] ETIMOLOGIJA pod 1 + v. krepak,… …   Hrvatski jezični portal

  • ukrijepiti — ukrijépiti svrš. <prez. ùkrijēpīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùkrijēpljen, gl. im. ukrepljénje> DEFINICIJA učiniti krepkim; očvrsnuti, osnažiti ETIMOLOGIJA u + v. krepak, krijepiti …   Hrvatski jezični portal

  • terpeni — terpéni m mn <N tèrpēn, G terpéna> DEFINICIJA kem. hlapljivi nezasićeni ugljikovodici ugodna mirisa, glavni sastavni dio biljnih eteričnih ulja ETIMOLOGIJA grč. térpein: sititi, krijepiti …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”