Prȅziđanin
Prȅziđanin {{c=0}}({{/c}}Prezidȁnac lokal.{{c=0}}){{/c}} m {{c=0}}({{/c}}Prȅziđānka, Pezidȁnka lokal. ž{{c=0}}){{/c}} 〈N mn Prȅziđani/Prezidánci, lokal. {{c=0}}stanovnik Prezida{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”