kòmičan


kòmičan
kòmičan prid. odr. -čnī〉 {{c=0}}koji je pun komike, koji izaziva smijeh; smiješan, šaljiv, veseo, zabavan
{{/c}}✧ {{001f}}lat. grč.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • komičan — kòmičan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji je pun komike, koji izaziva smijeh; smiješan, šaljiv, veseo, zabavan ETIMOLOGIJA lat. comicus ← grč. kōmikós ≃ kȏmos: raskalašno uživanje …   Hrvatski jezični portal

  • komično — kòmično pril. DEFINICIJA na komičan način [komično se ponašati] ETIMOLOGIJA vidi komičan …   Hrvatski jezični portal

  • kòmično — pril. na komičan način [∼ se ponašati] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tragikòmičan — prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji pripada tragikomediji, koji se odnosi na tragikomediju 2. {{001f}}koji je istovremeno i tragičan i komičan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • singerie — (izg. senžerȋ) m DEFINICIJA lik. dekorativni, groteskno komičan slikani motiv koji je bio u modi u Francuskoj u razdoblju rokokoa ETIMOLOGIJA fr. ≃ singe: majmun …   Hrvatski jezični portal

  • barbiere — barbiȇre m DEFINICIJA ekspr. nepouzdan prenosilac vijesti, nesiguran teklič, slab i komičan portparol (prema liku iz opere Seviljski brijač) ETIMOLOGIJA tal., fr. Le Barbier de Séville …   Hrvatski jezični portal

  • paragram — paràgram m DEFINICIJA 1. pogreška u pisanju; pisanje jednog slova umjesto drugog ili čitave riječi umjesto druge 2. igra riječi, promjena slova ili riječi da bi se postigao komičan efekt ETIMOLOGIJA grč. parágramma: ono što je napisano sa strane… …   Hrvatski jezični portal

  • pankomičar — pankòmičār m DEFINICIJA onaj koji ukupnu stvarnost podvrgava humoru [Satirik ne smatra sebe smiješnim. Humorist kao pankomičar drži smiješnim sve, pa i sebe.] ETIMOLOGIJA pan + v. komičan, komičar …   Hrvatski jezični portal

  • komički — kòmičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na komiku ETIMOLOGIJA vidi komičan …   Hrvatski jezični portal

  • komičnost — kòmičnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo smiješnog, šaljivog [komičnost situacije] ETIMOLOGIJA vidi komičan …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.