mehànički


mehànički
mehànički pril. {{c=0}}bez udjela volje, ne misleći; automatski{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • mehanički — mehàničkī prid. DEFINICIJA 1. a. koji se odnosi na mehaniku b. koji ima mehanizam, koji radi na mehanizam 2. koji je bez udjela volje, ne misleći; automatski [mehanički postupak; mehanička kretnja] SINTAGMA mehanička energija sposobnost… …   Hrvatski jezični portal

  • mehanički — mehànički pril. DEFINICIJA bez udjela volje, ne misleći; automatski ETIMOLOGIJA vidi mehanika …   Hrvatski jezični portal

  • mehàničkī — mehàničk|ī prid. 1. {{001f}}a. {{001f}}koji se odnosi na mehaniku b. {{001f}}koji ima mehanizam, koji radi na mehanizam 2. {{001f}}koji je bez udjela volje, ne misleći; automatski [∼i postupak; ∼a kretnja] ∆ {{001f}}∼a energija sposobnost… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • НАПРЯЖЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ — интенсивность внутренних сил, возникающих в деформируемом твёрдом теле (Болгарский язык; Български) механично напрежение (Чешский язык; Čeština) mechanické napětí (Немецкий язык; Deutsch) mechanische Spannung (Венгерский язык; Magyar) mechanikai… …   Строительный словарь

  • autòmatski — pril. 1. {{001f}}na automatski način, samo od sebe; mehanički 2. {{001f}}razg. zbog toga, time što, zato što, samim time [tko hoće ∼ i može] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • autòmāt — m 〈G automáta〉 1. {{001f}}tehn. uređaj koji samostalno obavlja koristan rad, skraćuje broj radnji ili radni proces bez izravnog sudjelovanja čovjeka u svakoj radnji, ali prema njegovoj zamisli [∼ za kavu (čaj, čokoladu, osvježavajuće piće)] 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • elektromòtōr — m 〈G elektromotóra〉 tehn. električni stroj koji pretvara električnu energiju u mehanički rad, ima visoku efikasnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • klìšē — (klišê, klìšēj) m 〈G klišèa〉 1. {{001f}}tisk. predložak izrađen na nekoj podlozi za izradu većeg broja otisaka 2. {{001f}}pren. pejor. izraz, postupak, način objašnjavanja itd. koji se mnogo upotrebljava i mehanički ili slijepo primjenjuje u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kàrdān — m 〈G kardána〉 tehn. mehanički zglob koji omogućuje prijenos snage između različito usmjerenih vratila ili između vratila koja u tijeku rada mijenjaju smjer; uporaba na vozilima, strojevima …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mȁkinālan — mȁkināl|an prid. 〈odr. lnī〉 koji je bez udjela volje [∼an pokret; ∼na reakcija]; nehotičan, nesvjestan, mehanički …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.