Skȁdar


Skȁdar
Skȁdar m 〈G -dra〉 {{c=0}}grad na Skadarskom jezeru, Albanija{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Ska-P — en Extremúsika 2009 …   Wikipedia Español

  • Vendetta (grupo ska) — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar a …   Wikipedia Español

  • skaldyti — skaldyti, o ( ija N, yja [K]), ė ( ijo N) K, Rtr; N iter. skelti. 1. tr. SD361, R, Sut, I, L, Nmč, End, Plm, Zt, Pb, Dl, Všn daug kartų skeliant, smulkinti į dalis, į gabalus: Skaldau medžius, akmenis J. Malkos skaldyt – sunkus darbas senam Skdt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skanskonis — sm. ppr. pl. (1) J, Š, BŽ225, DŽ, Ms, Gršl; N, Rtr skanus valgis, skanėstas, gardumynas: Skanskoniai K. Visokių skanskonių prisigraibęs, į duoną nė pažiūrėti nenoria Up. Čia buvo visokių skanumynų ir skanskonių valgyt Sch178. Kirminas, suėdęs… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skatotis — skãtotis, ojasi, ojosi, skàtotis karštai, garsiai kalbėti, ką pasakojant ar ginčijantis, barantis: Anos ka tik suseina, šneka šneka, skàtojas skàtojas – negal atsiskirt Žg. Pats kaltas būdamas, tu čia man skàtosies dar Škn. ║ irzliai kibti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skaidrinti — skaidrinti, ina, ino tr., skaĩdrintis [K], Rtr 1. Kos52 daryti skaidrų, šviesų: Saulė skaidrino mišką rš. Pilnatis padangę skaidrino rš. | refl. [K], M, L: Skaidrinasi dangus DŽ1. ║ prk. daryti tyrą, taurų: Tūli savo darbais žmonių vidaus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • škapatas — ךkãpatas sm. (1), (3b) NdŽ žr. 2 škapas: 1. Kaip reiks važiuoti toliau tokiais škãpatais tokį kelią? Slnt. 2. Kam tokiam škãpatuo seniuo dar liepat darbuoties Kal. Tėvelis jau škãpatelis besąs Kal. Škapatė̃lis NdŽ. 3. scom. Pln …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • skaugėti — skaugėti, a ( ėja), ėjo intr. Ms, skaugėti, skaugi, ėjo BŽ146, NdŽ; Jn, Kos55, G108, M, L, Rtr 1. jausti kartėlį, apmaudą dėl kieno pasisekimo, laimės, pavydėti: Buvo dar daug neprietelių, kurie skaugėjo jo didybės S.Dauk. Jei lenkai norėtų… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • viskas — vìskas pron. def. sing. (1) K, Rtr, RŽ, KŽ, DrskŽ, viskàs (4) DrskŽ; N, L, ŠT10 drauge paėmus visa kas, visa (ppr. kalbant apie bendrą reiškinį): Jis vìską užmiršta K.Būg. Vìską išrodau aš jamui J. Geroje žemėje vìskas auga DŽ. Gali dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • braškėti — braškėti, brãška, ėjo intr. 1. SD373, R išduoti lūžimo garsą, treškėti, tratėti, pokšėti; girgždėti: Kad virsta medis, tada brãška, kad nori lūžti J. Ūžė braškėjo medžiai nuo vėjo ten, kur lietuviai gyveno A.Baran. Sienos brãška, durys girgžda …   Dictionary of the Lithuanian Language


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.