naljútiti


naljútiti
naljútiti (koga, što, se) svrš. prez. nàljūtīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. nàljūćen〉 {{c=0}}izazvati čiju ili svoju ljutnju; rasrditi, razbjesniti, razbješnjeti
⃞ {{001f}}{{/c}}naljutio se na općinu pa odrezao sebi neku stvar podr. {{c=0}}uzaludan postupak onoga tko misli da će izazvati javni interes ili probuditi javnu savjest (a pritom samo sebi nanese štetu){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • naljutiti — naljútiti (koga, što, se) svrš. <prez. nàljūtīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. nàljūćen> DEFINICIJA izazvati čiju ili svoju ljutnju; razbjesniti, razbješnjeti, rasrditi FRAZEOLOGIJA naljutio se na općinu pa odrezao sebi neku stvar… …   Hrvatski jezični portal

  • razljútiti — (koga, se) svrš. 〈prez. ràzljūtīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ràzljūćen〉 1. {{001f}}(koga) učiniti da tko bude ljut, dovesti u stanje ljutnje; naljutiti, rasrditi 2. {{001f}}(se) zapasti u ljutnju, naljutiti se, rasrditi se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • razljutiti — razljútiti (koga, se) svrš. <prez. ràzljūtīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ràzljūćen> DEFINICIJA 1. (koga) učiniti da tko bude ljut, dovesti u stanje ljutnje; naljutiti, rasrditi 2. (se) zapasti u ljutnju, naljutiti se, rasrditi se… …   Hrvatski jezični portal

  • izdr̀žati — (što) svrš. 〈prez. ìzdržīm, pril. pr. āvši, imp. izdr̀ži, prid. rad. ìzdržao〉 1. {{001f}}podnijeti do kraja, odoljeti, ustrajati [∼ kritiku a. ostati dobar u čemu nakon suda kritike b. ne naljutiti se na kritiku; ∼ kaznu provesti u zatvoru… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • najéditi — (se) nesvrš. 〈prez. nàjēdīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. nàjēđen〉 naljutiti (se), rasrditi (se) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • naljućívati se — nesvrš. 〈prez. naljùćujēm, pril. sad. naljùćujūći, gl. im. ānje〉 rij. razg., {{c=1}}v. {{ref}}naljutiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • odljútiti se — svrš. 〈prez. òdljutīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. òdljūćen〉 razg. prestati biti ljut, prestati biti obuzet ljutnjom, opr. naljutiti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ozlojéditi — (koga) svrš. 〈prez. ozlòjēdīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ozlòjēđen〉 najediti koga, jako naljutiti, ogorčiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • raspáliti — (koga, se) svrš. 〈prez. ràspālīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ràspāljen〉 1. {{001f}}(se) jako potaknuti, razgorjeti, rasplamsati, razbuktati (o vatri, ognju, plamenu) 2. {{001f}}(se) pren. a. {{001f}}naljutiti, pasti u vatru, razdražiti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rasŕditi — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ràsr̄dīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ràsr̄đen〉 izazvati srdžbu; razljutiti, naljutiti …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.