namètljivo


namètljivo
namètljivo pril. {{c=0}}na nametljiv način, s nametljivošću{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • nametljivo — namètljivo pril. DEFINICIJA na nametljiv način, s nametljivošću ETIMOLOGIJA vidi nametati …   Hrvatski jezični portal

  • arìvist — m (arìvistkinja ž) 1. {{001f}}a. {{001f}}onaj koji se nametljivo ubacio odn. uvukao u neko društvo, na neki društveni položaj i sl. b. {{001f}}onaj koji ostvaruje karijeru po svaku cijenu; karijerist, laktaš 2. {{001f}}skorojević; parveni ✧… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dȑzak — (dr̀ska ž) prid. 〈odr. dȑskī〉 koji je nametljivo nepristojan; bezobrazan, bezobziran, bezočan, drzovit …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hr̀vatovati — (∅) nesvrš. 〈prez. tujēm, pril. sad. tujūći, gl. im. ānje〉 pol. nametljivo izražavati hrvatske nacionalne osjećaje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nápasno — pril. na napasni način; nametljivo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍstentatīvno — pril. onako kako radi onaj koji je ostentativan, vrlo jasno, nedvosmisleno, očito, razmetljivo, agresivno, nametljivo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • popòvati — (∅, komu) nesvrš. 〈prez. pòpujēm, pril. sad. pòpujūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}rij. biti pop, obavljati službu popa 2. {{001f}}iron. nametljivo poučavati, savjetovati, govoriti kao pop, držati propovijedi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • producírati — (što, se) dv. 〈prez. prodùcīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), gl. im. ānje〉 1. {{001f}}(što) proizvesti/proizvoditi, stvoriti/stvarati 2. {{001f}}(što) predstaviti/predstavljati, izvesti/izvoditi 3. {{001f}}(se) pejor.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prosjáčiti — (što) nesvrš. 〈prez. pròsjāčīm, pril. sad. čēći, gl. im. čēnje〉 1. {{001f}}prositi (1) 2. {{001f}}pejor. a. {{001f}}nametljivo moljakati b. {{001f}}naći se u položaju poput prosjaka, moljakati nešto za namjenu opće vrijednosti [∼ dotacije; ∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • srbòvati — (∅) nesvrš. 〈prez. sr̀bujēm, pril. sad. sr̀bujūći, gl. im. ānje〉 nametljivo izražavati srpske nacionalne osjećaje …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.