nȅukusan


nȅukusan
nȅukus|an prid. odr. -snī〉 {{c=0}}1. {{001f}}koji je lošeg, neugodnog okusa {{/c}}[∼na hrana] {{c=0}}2. {{001f}}koji je posljedica lošeg ukusa {{/c}}[∼na haljina]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ukusan — ùkusan prid. <odr. snī> DEFINICIJA 1. koji je ugodna okusa (o jelu) 2. koji je s ukusom izrađen [ukusan cvjetni aranžman]; lijep, skladan ETIMOLOGIJA vidi ukus …   Hrvatski jezični portal

  • ùkusan — prid. 〈odr. snī〉 1. {{001f}}koji je ugodna okusa (o jelu) 2. {{001f}}koji je s ukusom izrađen [∼ cvjetni aranžman]; lijep, skladan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • cı̏pal — m 〈G pla, N mn pli〉 zool. 1. {{001f}}morska riba (Mugil cephalus); skočac, skakavica, butargan 2. {{001f}}〈mn〉 porodica riba koštunjača (Migilidae), žive poglavito na riječnim ušćima, hrane se životinjskim i biljnim ostacima ∆ {{001f}}∼ od porta… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • estètičan — prid. 〈odr. čnī〉 koji se odlikuje estetikom; lijep; ukusan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • fîn — prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji je tanak [∼i lim]; latičast, opr. debeo b. {{001f}}koji je malih dimenzija [∼i pijesak]; sitan, opr. krupan c. {{001f}}koji je precizno izrađen [∼a tkanina]; gladak, opr. grub, hrapav 2. {{001f}}pren. a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȁo — kȁo1 (ko) vezn. izriče: 1. {{001f}}sličnost ili jednakost pojmova ili postupaka [otac ∼ sin (radi)] 2. {{001f}}način [∼ lud] a. {{001f}}ponavljanje pojma u zn.: podrazumijeva se, kao što se zna [ljudi ∼ ljudi] 3. {{001f}}formalnu usporedbu u zn …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • màlina — ž bot. voćni grm (Rubus idaeus) iz porodice ruža (Rosaceae), daje ukusan plod u obliku svijetlocrvene bobice …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȍslastan — prid. 〈odr. snī〉 slastan, ukusan (o jelu), koji ide u tek, tečan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rávan — ráv|an prid. 〈odr. rȃvnī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji je bez izbočina i udubljenja, bez neravnina (o površinama) b. {{001f}}koji je neiskrivljen, nesavijen, koji se pruža kao pravac 2. {{001f}}(komu, čemu) koji je jednak (po nekoj osobini,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • slȁdak — slȁ|dak prid. 〈odr. slȁtkī, komp. slȁđī〉 1. {{001f}}koji ima okus šećera ili meda 2. {{001f}}pren. ugodan [∼dak san] 3. {{001f}}koji je ljubak [∼dak dečkić]; umiljat, simpatičan 4. {{001f}}pretjerano ljubazan 5. {{001f}}u zn. oprečnom prema a …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.