nȅumjesnōst


nȅumjesnōst
nȅumjesnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}osobina onoga koji je neumjestan{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ùmjesnōst — ž svojstvo onoga što je umjesno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ùmješnōst — ž svojstvo onoga koji je umješan; spretnost, vještina, umještvo …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • umjesnost — ùmjesnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je umjesno ETIMOLOGIJA vidi umjestan …   Hrvatski jezični portal

  • umješnost — ùmješnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga koji je umješan; spretnost, vještina, umještvo ETIMOLOGIJA vidi umjeti …   Hrvatski jezični portal

  • diplomàcija — diplomàcij|a ž 1. {{001f}}term. grana politike, bavi se odnosima među državama 2. {{001f}}svi oni koji se bave tom djelatnošću [naša ∼a pokazala je veliku umješnost] 3. {{001f}}razg. iron. vještina da se lijepim načinom i lijepim riječima provede …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dodúšē — pril. riječ koja u zn. onoga što se iznosi dopušta mogućnost neke okolnosti, postojanje neke uputne činjenice ili umjesnost drugačije tvrdnje [svi su se s tim složili, ∼ ne baš rado] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • perfèkcija — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}stanje ili kvaliteta onoga što je perfektno, najviši ili najvredniji oblik čega; savršenstvo [∼ slike; ∼ kompozicije] b. {{001f}}savršena vještina, visoka umješnost, majstorstvo u radu, izvođenju itd. 2. {{001f}}teol.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vještìna — ž 〈G mn vještínā〉 1. {{001f}}spretnost, stečena vježbanjem, u brzu i točnu obavljanju posla; stručnost, majstorstvo 2. {{001f}}okretnost, umješnost, promućurnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • vrsnòća — ž 1. {{001f}}a. {{001f}}osobita kvaliteta, odličnost b. {{001f}}velika umješnost, prvorazrednost u spretnosti 2. {{001f}}isticanje u poželjnim odlikama …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zànāt — m 〈G zanáta〉 1. {{001f}}izučena proizvodna, prerađivačka, obrađivačka ili uslužna djelatnost [zidarski ∼; klesarski ∼]; obrt 2. {{001f}}razg. a. {{001f}}zanimanje, struka, zvanje, profesija [od ∼a izvježban, pravi] b. {{001f}}vještina, umješnost …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.