nȅuredan


nȅuredan
nȅuredan prid. odr. -dnī〉 {{c=0}}koji nije uredan, {{001f}}{{/c}}{{c=1}}usp.{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • uredan — ȕredan prid. <odr. dnī> DEFINICIJA 1. koji drži do reda, koji vodi računa o urednosti, o svojoj vanjštini; čist 2. u kojem se ili kod kojega se očituje red [uredna naplata; uredna stolica] 3. točan, savjestan ETIMOLOGIJA vidi urediti …   Hrvatski jezični portal

  • neuredan — nȅuredan prid. <odr. dnī>, opr. uredan DEFINICIJA ETIMOLOGIJA ne + v. urediti, uredan …   Hrvatski jezični portal

  • ȁžūran — ȁžūr|an prid. 〈odr. rnī〉 koji se obavlja u predviđenom vremenu, koji poslove završava na vrijeme [biti ∼an u plaćanju; ∼no praćenje događaja]; pravodoban, točan, uredan ✧ {{001f}}fr …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȅvišē — pril. odviše, više nego što je potrebno, daleko više ⃞ {{001f}}nisam (nisi itd.) (baš) ∼ (u opisu čijih svojstava ublaženo u zn. da netko nema svojstva ili odlike o kojima se govori) [dobar si đak, ali uredan nisi baš ∼ nisi dovoljno, ne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • redòvit — prid. 〈odr. ī〉 koji redovno dolazi, koji ne izostaje [∼ učenik]; redovan, uredan (u dolaženju i sl.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȅgulāran — rȅgulār|an prid. 〈odr. rnī〉 1. {{001f}}koji je u skladu s propisima, prema propisima; uređen, pravilan 2. {{001f}}koji je uobičajen; normalan 3. {{001f}}koji se pojavljuje u određenim intervalima; periodičan 4. {{001f}}koji je usklađen,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȕkopīs — m 1. {{001f}}karakterističan način vođenja pera u pisanju slova rukom [črčkavim ∼om; lijep (čitljiv, ispisan, uredan) ∼] 2. {{001f}}a. {{001f}}svaki tekst napisan rukom [∼ u bilježnici; ∼ u kodikologiji] b. {{001f}}tekst napisan pisaćim strojem… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sréditi — (koga, što, se) svrš. 〈prez. srêdīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. srêđen〉 1. {{001f}}(što) a. {{001f}}dovesti u red, urediti [∼ stan; ∼ knjige] b. {{001f}}zaključiti, dogotoviti [sredio sam neke stvari] 2. {{001f}}(se) dovesti se u red;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tȍčan — tȍč|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji potpuno odgovara onome što predstavlja, na čemu se zasniva [∼na pretpostavka] b. {{001f}}koji pokazuje stvarno stanje; vjeran, istinit [∼an prijevod] 2. {{001f}}koji se sastoji od istinitih… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ȕredno — pril. na uredan način, s urednošću …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.