nȅuspjelo


nȅuspjelo
nȅuspjelo pril. {{c=0}}na neuspio način, bez uspjeha {{/c}}[∼ pokušavati]

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • nísam — (nijésam) pov. knjiš. reg. (nísi, níje, nísmo, níste, nísu) odrični prezent od gl. biti ⃞ {{001f}}danas jesmo sutra nismo posl. život je kratak; danas živimo sutra nas nema; ... dok ∼ (nisi, nije itd.) + glagol svrš. znači radnju, zbivanje ili… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • čìniti se — nesvrš. 〈prez. čìnīm se, pril. sad. čìnēći se〉 1. {{001f}}pretvarati se, praviti se, umišljati sebi 2. {{001f}}doimati se ⃞ {{001f}}čini se lud pretvara se, pravi se (lud); čini se da je uspjelo reklo bi se da je uspjelo; čini se da nemamo… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nisam — nísam (nijésam pov. knjiš. reg.) (nísi, níje, nísmo, níste, nísu) DEFINICIJA odrični oblik prez. gl. biti1 FRAZEOLOGIJA danas jesmo sutra nismo posl. život je kratak; danas živimo sutra nas nema; ... dok nisam (nisi, nije itd.) + glagol svrš.… …   Hrvatski jezični portal

  • činiti — čìniti se nesvrš. <prez. čìnīm se, pril. sad. čìnēći se> DEFINICIJA 1. pretvarati se, praviti se, umišljati sebi 2. doimati se FRAZEOLOGIJA čini se (lud) pretvara se, pravi se (lud); čini se (da je uspjelo) reklo bi se (da je uspjelo); čini …   Hrvatski jezični portal

  • alkémija — ž 1. {{001f}}pov. srednjovjekovno okultno učenje koje se temeljilo na simbolizmu minerala i planeta, a nastojalo je uspostaviti podudarnosti između materijalnog i duhovnog svijeta te otkriti kamen mudraca pomoću kojega bi se neplemeniti metali… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • jȃko — pril. 〈komp. jȁčē〉 1. {{001f}}snažno [∼ udariti; ∼ padati (o kiši)] 2. {{001f}}izraženo u velikoj mjeri [∼ dobar/dobro; ∼ lijep/lijepo; ∼ pametan/pametno] 3. {{001f}}pril. u dijaloškoj situaciji (na pitanje kao »je li vam bilo lijepo?«, »radite… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȁd — kȁd1 (kàda) pril. izriče 1. {{001f}}pitanje u koje vrijeme [∼ dolazite?] 2. {{001f}}neko vrijeme ⃞ {{001f}}bog te pita(j) ∼, tko zna ∼ davno, ne znam kad; ∼ bilo, bilo ∼ svejedno kada, kad se pruži prilika; ∼ bi (bilo) kad bi bilo moguće (kad bi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȕnst — m 〈N mn ovi〉 reg. umijeće, vještina, sposobnost (u ocjeni da je što uspjelo ili da ne treba većeg napora da uspije ili da se izvede) [to je pravi ∼; nije to neki ∼] ✧ {{001f}}njem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nádati se — (komu, čemu) nesvrš. 〈prez. nȃdām se, pril. sad. ajūći se, gl. im. ānje〉 imati nadu ili nade, gajiti nadu u što, očekivati što povoljno ⃞ {{001f}}bolje se udala nego (što) se nadala pren. sve je ispalo bolje od očekivanja, sve je prošlo bolje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rȅći — (što) svrš. 〈prez. rȅčēm/rȅknēm, pril. pr. rèkāvši, imp. rèci, aor. rèkoh (2. i 3. l. jd rȅče), pril. sad. rȅkūći, prid. rad. rȅkao, prid. trp. rèčen〉 1. {{001f}}govorom ili riječju izložiti, izraziti se riječima, usmeno ili pismeno;… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.