nȅuspješnōst


nȅuspješnōst
nȅuspješnōst ž 〈G -osti, I -osti/-ošću〉 {{c=0}}osobina onoga koji je uspješan{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ùspješnōst — ž svojstvo onoga što je uspješno …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • uspješnost — ùspješnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA svojstvo onoga što je uspješno ETIMOLOGIJA vidi uspjeh …   Hrvatski jezični portal

  • ȅfikasnōst — ž 1. {{001f}}osobina onoga koji je efikasan ili svojstvo onoga što je efikasno; učinkovitost 2. {{001f}}sposobnost postizanja rezultata, djelotvornost, djelovanje, uspješnost, eficijencija 3. {{001f}}ekon. kapacitet proizvodnje, stupanj korisnog… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pràgma — ž 〈G mn ī〉 djelovanje koje je uvjetovano ili upravljeno na neposrednu uspješnost i korist; pragmatika ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • realizácija — ž 1. {{001f}}čin kojim što postaje realno; realiziranje, izvršenje, ostvarenje, ostvaraj 2. {{001f}}pretvaranje vrijednosnog papira ili druge imovine u gotov novac [∼ zajma]; unovčenje 3. {{001f}}sport uspješnost nekog sportaša ili momčadi u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • realizacija — realizácija ž DEFINICIJA 1. čin kojim što postaje realno; realiziranje, izvršenje, ostvarenje, ostvaraj 2. pretvaranje vrijednosnog papira ili druge imovine u gotov novac [realizacija zajma]; unovčenje 3. sport uspješnost nekog sportaša ili… …   Hrvatski jezični portal

  • pragma — pràgma ž <G mn ī> DEFINICIJA djelovanje koje je uvjetovano ili upravljeno na neposrednu uspješnost i korist; pragmatika ETIMOLOGIJA grč. prȃgma: djelo, posao ≃ prássein: činiti, djelovati …   Hrvatski jezični portal

  • efikasnost — ȅfikasnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA 1. osobina onoga koji je efikasan ili svojstvo onoga što je efikasno; učinkovitost 2. sposobnost postizanja rezultata; djelotvornost, djelovanje, eficijencija, uspješnost 3. ekon. kapacitet… …   Hrvatski jezični portal

  • indeks — ìndeks m <G mn ȉndēksā> DEFINICIJA 1. ono što upozorava (indicira) na što u razvoju ili u odnosu na što drugo 2. a. popis, sadržaj, registar imena, cijena i sl. b. popis mjesta (stranica, poglavlja) u nekom tekstu gdje se javljaju određene… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.