organìzam


organìzam
organìzam m 〈G -zma, N mn -zmi〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}biol. {{c=0}}ukupnost organa i svega ostaloga što čini jedinstvo funkcije i života tijela čovjeka ili životinje 2. {{001f}}jedinka živoga svijeta {{/c}}[morski ∼; primitivni ∼] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}ono što je organizirano, što radi kao organizam{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • organizam — organìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA 1. biol. ukupnost organa i svega ostaloga što čini jedinstvo funkcije i života tijela čovjeka ili životinje 2. jedinka živoga svijeta [morski organizam; primitivni organizam] 3. pren. ono što je… …   Hrvatski jezični portal

  • jáje — jáj|e sr 〈G ta, N mn a〉 1. {{001f}}biol. a. {{001f}}ženska spolna stanica u mnogostaničnih životinja i čovjeka; oplodnjom muškim sjemenom iste vrste razvija novi organizam b. {{001f}}rasplodna stanica ptica ovalna oblika, u ljusci 2. {{001f}}žarg …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • mikroorganizam — mikroorganìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA biol. mikroskopski sitan biljni ili životinjski organizam; mikrob ETIMOLOGIJA mikro + v. organ, organizam …   Hrvatski jezični portal

  • organizmički — organìzmičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na organizam SINTAGMA organizmička psihologija pristup u psihologiji po kojemu je predmet istraživanja čovjekov organizam kao biološka cjelina ETIMOLOGIJA vidi organ …   Hrvatski jezični portal

  • genetički — genètičkī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na genetiku 2. koji se odnosi na genezu SINTAGMA genetička izolacija izdvajanje dijela neke populacije zbog mutacije i rekombinacije kromosoma; genetička (prirodna) klasifikacija razvrstavanje biljnih… …   Hrvatski jezični portal

  • heterozigot — heterozìgōt m <N mn heterozigóta> DEFINICIJA biol. organizam koji potječe od roditelja različita genetskog ustroja; raznonasljedan (melezan) organizam, opr. homozigot ETIMOLOGIJA hetero + grč. zygón: jasan …   Hrvatski jezični portal

  • jaje — jáje sr <G ta, N mn a> DEFINICIJA 1. biol. a. ženska spolna stanica u mnogostaničnih životinja i čovjeka; oplodnjom muškim sjemenom iste vrste razvija novi organizam b. rasplodna stanica ptica ovalna oblika, u ljusci 2. žarg. dio muškoga… …   Hrvatski jezični portal

  • ȁgresīvan — ȁgresīv|an prid. 〈odr. vnī〉 1. {{001f}}koji napada, koji traži sukob, koji je sklon napadima na drugoga; nasilan, nasrtljiv 2. {{001f}}razg. koji se zna nametnuti; prodoran, nametljiv 3. {{001f}}med. psih. koji izaziva bolove, koji pričinja… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȁbine — (bȁbinje) ž pl. tantum 1. {{001f}}a. {{001f}}vrijeme poslije porođaja koje rodilja provodi u postelji b. {{001f}}med. vrijeme u žene poslije porođaja (ob. 6 tjedana) kada organizam vraća u stanje kakvo je bilo prije trudnoće; puerperij 2.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bàktērija — ž biol. a. {{001f}}mikroskopski sitan organizam, između najnižih biljaka i najnižih životinja; klica b. {{001f}}〈mn〉 sistematski naziv za brojnu skupinu tih jednostaničnih organizama (Bacteria) koji su po obliku kuglasti (koki), cilindrični… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.