orgàničkī


orgàničkī
orgàničkī prid. {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}zast., {{c=1}}v. {{ref}}organski{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}{{/c}}lingv. zast. {{c=0}}etimološki, korijenski, morfo(no)loški (pravopis), {{/c}}opr. fonetski, fonološki

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • organički — orgàničkī prid. DEFINICIJA 1. zast., v. organski 2. lingv. zast. etimološki, korijenski, morfo (no)loški (pravopis), opr. fonetski, fonološki ETIMOLOGIJA vidi organ …   Hrvatski jezični portal

  • kȍrijēnskī — prid. koji se odnosi na korijen ∆ {{001f}}∼ pravopis 1. {{001f}}jedan od naziva za način pisanja koji ne bilježi glasovne promjene suglasnika unutar riječi [sgoda: zgoda; zapovjedničtvo: zapovjedništvo]; tvorbeni, morfonološki, etimološki,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • organski — òrgānskī prid. DEFINICIJA 1. a. koji se odnosi na organe; organički b. koji je svojstven organizmu; urođen c. koji je u bitnoj vezi, prirodno povezan; prirodan 2. koji pripada živom svijetu, opr. neorganski, anorganski 3. pren. koji je primjeren… …   Hrvatski jezični portal

  • korijenski — kȍrijēnskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na korijen SINTAGMA korijenski pravopis 1. jedan od naziva za način pisanja koji ne bilježi glasovne promjene suglasnika unutar riječi [sgoda: zgoda; zapovjedničtvo: zapovjedništvo]; tvorbeni,… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.