Zȅta
Zȅta ž pov. {{c=0}}srednjovjekovno ime za područje Duklje, javlja se u 11. st., od 13. st. prevladava ime Crna Gora{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ze|ta — «ZAY tuh, ZEE », noun. the sixth letter of the Greek alphabet corresponding to English Z, z. ╂[< Greek zêta, name of z. See etym. of doublet zed. (Cf. ↑zed)] …   Useful english dictionary

  • žé — in žè in že prisl. (ẹ̑; ȅ) 1. izraža, da dejanje, stanje nastopi prej, kot se pričakuje: zakaj že odhajaš; menda nisi že utrujen; nisem vedel, da je že tako pozno; niso pričakovali, da si že tu / mi smo že končali, oni pa so šele začeli; tam je …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ze — ba·ze·ries; beel·ze·bub; bel·ze·buth; Ben·ze·drine; ben·ze·noid; ber·ze·lian; ber·ze·lian·ite; ber·ze·li·ite; bua·ze; diet·ze·ite; ec·ze·ma; ec·ze·ma·to·gen·ic; ec·ze·ma·toid; ec·ze·ma·tous; fi·ze·ly·ite; ger·ze·an; ge·ze·rah; gu·ze·rat;… …   English syllables

  • ta — ab·lac·ta·tion; ab·sen·ta·tion; abu·ta; ac·cep·ta·tion; ac·cli·ma·ta·tion; ac·cred·i·ta·tion; ac·er·a·ta; ac·e·ta·tion; ac·e·ta·to ; ach·e·ta; achor·da·ta; acoe·lo·ma·ta; acra·ni·a·ta; ac·ro·tre·ta; ac·ta; ac·ti·no·my·ce·ta·ce·ae;… …   English syllables

  • — tó zaim., ed. m. téga tudi tegà, tému tudi temù, za neživo tá, za živo in v samostalniški rabi téga tudi tegà, tém tudi tèm, tém tudi tèm; ž. té, téj tudi tèj stil. tì, tó, téj tudi tèj stil. tì, tó; s. téga tudi tegà, tému tudi t …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Že (Persischer Buchstabe) — Že in isolierter Form verbundene Form von rechts: ـژ Že, persisch ‏ژه‎, ist ein Buchstabe des persischen Alphabets, der jedoch nicht zum arabischen Alphabet gehört. Er wurde von den …   Deutsch Wikipedia

  • Ṭa — Ta in isolierter Form verbundene Formen ـط ـطـ طـ von rechts beidseitig nach links …   Deutsch Wikipedia

  • Ṭā — Ta in isolierter Form verbundene Formen ـط ـطـ طـ von rechts beidseitig nach links …   Deutsch Wikipedia

  • Ze Inconnus Story — est l anthologie des œuvres du trio humoriste français Les Inconnus. Sommaire 1 Anthologie des Inconnus 2 Le bocôup meilleur 2.1 Volume 1 2.2 Volume 2 …   Wikipédia en Français

  • Ṭa (Arabischer Buchstabe) — Ta in isolierter Form verbundene Formen ـط ـطـ طـ von rechts beidseitig …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”