ožalòstiti


ožalòstiti
ožalòstiti (koga, se) svrš. prez. ožàlostīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. ožàlošćen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}izazvati žalost; rastužiti 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}postati žalostan, rastužiti se{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • ožalostiti — ožalòstiti (se, koga) svrš. <prez. ožàlostīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ožàlošćen> DEFINICIJA 1. (koga) izazvati žalost; rastužiti 2. (se) postati žalostan, rastužiti se ETIMOLOGIJA vidi ožaliti …   Hrvatski jezični portal

  • ožalostíti — ím dov., ožalóstil in ožalostíl; ožaloščèn (ȋ í) knjiž. razžalostiti, užalostiti: neposlušna mladina ga je ožalostila; nenadoma se je ožalostila …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ožalošćívati — (koga, se) nesvrš. 〈prez. ožalòšćujēm (se), pril. sad. ožalòšćujūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}ožalostiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ražalòstiti — (koga, se) svrš. 〈prez. ražàlostīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. ražàlošćen〉 učiniti žalosnim, ožalostiti; postati žalostan, rastužiti (se) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sàžaliti — (koga, se) svrš. 〈prez. īm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. sàžaljen〉 1. {{001f}}(koga) osjetiti žalost prema kome; požaliti koga 2. {{001f}}a. {{001f}}(se na koga) osjetiti sažaljenje, samilost prema komu b. {{001f}}(se nad kim/čim)… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ucvíliti — (koga) svrš. 〈prez. ùcvīlīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùcvīljen〉 ožalostiti, rastužiti tako da izaziva suze [ucviljena udovica] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ražalostiti — ražalòstiti (koga, se) svrš. <prez. ražàlostīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ražàlošćen> DEFINICIJA učiniti žalosnim, ožalostiti; postati žalostan, rastužiti (se) ETIMOLOGIJA vidi ražaliti …   Hrvatski jezični portal

  • sažaliti — sàžaliti se svrš. <prez. īm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. sàžaljen> DEFINICIJA 1. (na koga) osjetiti sažaljenje, samilost prema komu 2. (nad kim/čim) ražalostiti se, ožalostiti se ETIMOLOGIJA s (a) + v. žal, žaliti …   Hrvatski jezični portal

  • ožalošćivati — ožalošćívati (koga, se) nesvrš. <prez. ožalòšćujēm (se), pril. sad. ožalòšćujūći (se), gl. im. ānje> DEFINICIJA v. ožalostiti ETIMOLOGIJA vidi ožaliti …   Hrvatski jezični portal

  • ucviliti — ucvíliti (koga) svrš. <prez. ùcvīlīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùcvīljen> DEFINICIJA ožalostiti, rastužiti tako da izaziva suze ETIMOLOGIJA u + v. cviliti …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.