Ȋrska
{{tag1=2}}Ȋ{{/tag1}}rska (ir. Èriu) ž 〈G {{tag1=2}}Ȋ{{/tag1}}rskē, D L {{tag1=2}}Ȋ{{/tag1}}rskōj〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}geogr. {{c=0}}otok zapadno od Velike Britanije 2. {{001f}}{{/c}}(Republika Irska) {{c=0}}država na istoimenom otoku, glavni grad Dublin{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Irska — Ȋrskā (ir. Èriu) ž <G Ȋrskē, D L Ȋrskōj> DEFINICIJA 1. geogr. otok zapadno od Velike Britanije, 82.463 km2, politički podijeljen na Republiku Irsku i britansku Sjevernu Irsku (Ulster) 2. (Republika Irska) država na istoimenom otoku, 70.285… …   Hrvatski jezični portal

  • Sjeverna Irska — Sjȅvērnā Ȋrskā ž DEFINICIJA geogr. dio Ujedinjenog Kraljevstva (Velike Britanije i Irske) u S dijelu otoka Irske, 14.120 km2, 1.573.300 stan., glavni grad Belfast …   Hrvatski jezični portal

  • Sjȅvērnā Ȋrskā — Sjȅvērnā {{tag1=2}}Ȋ{{/tag1}}rskā ž geogr. dio Ujedinjenog Kraljevstva (Velike Britanije i Irske) u S dijelu otoka Irske, glavni grad Belfast …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Vȅlikā Brìtānija i Sjȅvērnā Ȋrska — Vȅlikā Brìtānija i Sjȅvērnā {{tag1=2}}Ȋ{{/tag1}}rska (službeni naziv: Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, engl. krat. UK) ž geogr. država na istoimenom otoku i na S dijelu Irske, sastoji se od Engleske, Škotske, Walesa i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Sinn Fein — Sinn Féin (izg. šȉn fȅin) DEFINICIJA irska revolucionarna stranka, osnovana 1905. s programom nacionalnog oslobođenja i odvajanja Irske od Velike Britanije; 1919. proglasila osnivanje Republike Irske i osnovala vojsku (IRA); danas neznatan… …   Hrvatski jezični portal

  • irski — ȋrskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Irce i Irsku SINTAGMA IRA (krat. od Irish Republican Army: Irska republikanska vojska) militantna nacionalistička organizacija za ujedinjenje Irske, paravojni ogranak Sinn Féina kojeg je 1919. osnovao… …   Hrvatski jezični portal

  • írski — a o prid. (ȋ) nanašajoč se na Irce ali Irsko: irska kultura / irsko ljudstvo ◊ lov. irski seter večji lovski pes vitke postave z dolgimi ušesi in dolgo dlako; obrt. irska čipka kvačkana čipka iz bombažnega sukanca; tekst. irsko platno tanka,… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • Edmund Lenihan — (born 1950), also known as Eddie Lenihan, is an Irish author, storyteller, lecturer and broadcaster. [cite book| last = Lenihan| first = Eddie| authorlink =| coauthors = Carolyn Eve Green| title = Meeting the Other Crowd | subtitle = The Fairy… …   Wikipedia

  • džı̏n — džı̏n1 m 〈N mn džìnovi〉 1. {{001f}}reg. etnol. div, gorostas, orijaš 2. {{001f}}mit. isl. prema islamskom vjerovanju nadnaravno biće stvoreno od plamena, demon, zao ili dobar duh ✧ {{001f}}tur. ← arap. džı̏n2 m žestoko piće, irska rakija dobivena …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • smaragdni — smàragdnī prid. DEFINICIJA koji je od smaragda, koji je boje smaragda [smaragdne oči] SINTAGMA smaragdni otok retor., usp. Irska ETIMOLOGIJA vidi smaragd …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”