paralizírati


paralizírati
paralizírati (koga, što, se) dv. prez. paralìzīrām (se), pril. sad. -ajūći (se), pril. pr. -āvši (se), prid. trp. paralizīrān, gl. im. -ānje〉 {{c=0}}1. {{001f}}dovesti/dovoditi u stanje paralize 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}a. {{001f}}(o)slabiti, spriječiti/sprečavati, onemogućiti/onemogućavati djelovanje koga, čega {{/c}}[∼ promet] {{c=0}}b. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}ostati/ostajati zaprepašten od iznenađenja; blokirati se{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • paralizirati — paralizírati (koga, što, se) dv. <prez. paralìzīrām (se), pril. sad. ajūći (se), pril. pr. āvši (se), prid. trp. paralìzīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. dovesti/dovoditi u stanje paralize 2. pren. a. (o)slabiti, spriječiti/sprečavati,… …   Hrvatski jezični portal

  • paralizírati — am dov. in nedov. (ȋ) 1. narediti kaj hromo; ohromiti: droga je paralizirala ude / nikotin ga je za nekaj časa paraliziral // povzročiti, da kdo ne more normalno opravljati dela: strah ga je paraliziral, da ni mogel misliti / s temi besedami je… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • odùzēti — (koga, što, se) svrš. 〈prez. ȍduzmēm (se), imp. odùzmi (se), pril. pr. ēvši (se), prid. rad. ȍduzeo〉 1. {{001f}}(koga, što) uzeti što ili koga kome protiv njegove volje; oteti, lišiti 2. {{001f}}(koga, što) a. {{001f}}izvaditi iz veće cjeline b …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • oduzeti — odùzēti (što, koga, komu, se) svrš. <prez. ȍduzmēm (se), imp. odùzmi (se), pril. pr. ēvši (se), prid. rad. ȍduzeo (se)> DEFINICIJA 1. (koga, što) uzeti što ili koga kome protiv njegove volje; oteti, lišiti 2. (koga, što) a. izvaditi iz veće …   Hrvatski jezični portal

  • paralizácija — e ž (á) glagolnik od paralizirati: začela se je paralizacija udov / paralizacija vsega poslovanja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • paralizíranje — a s (ȋ) glagolnik od paralizirati: paraliziranje udov / paraliziranje delovanja strupa / ti dogodki so povzročili paraliziranje gospodarskega in družbenega življenja …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.