abrogírati
abrogírati (što) dv. prez. abrògīrām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉 {{c=0}}izrijekom ukinuti/ukidati pravni postupak prilikom donošenja novih odredbi, {{/c}}opr. derogirati
✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”