adoptírati
adoptírati (koga, što) dv. prez. adòptīrām, pril. sad. -ajūći, pril. pr. -āvši, prid. trp. adòptīran, gl. im. -ānje〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(koga) {{c=0}}(iz)vršiti adopciju; usvojiti/usvajati (dijete), posvojiti/posvajati, posiniti/pokćeriti 2. {{001f}}{{/c}}(što) pren. {{c=0}}prihvatiti, usvojiti tuđe (mišljenje i sl.){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • adoptirati — adoptírati (koga, što) dv. <prez. adòptīrām, pril. sad. ajūći, pril. pr. āvši, prid. trp. adòptīrān, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. (koga) (iz)vršiti adopciju; posiniti/pokćeriti, posvojiti/posvajati, usvojiti/usvajati (dijete) 2. (što) pren.… …   Hrvatski jezični portal

  • adoptírati — am dov. in nedov. (ȋ) vzeti tujega otroka za svojega; posvojiti: želel je tega otroka adoptirati; pren. domačini priseljencev niso adoptirali adoptíran a o: adoptirana hči …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • usvòjiti — (koga, što) svrš. 〈prez. ùsvojīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùsvojen, gl. im. usvojénje〉 1. {{001f}}a. {{001f}}prihvatiti, primiti, odobriti, složiti se s čime [∼ mišljenje] b. {{001f}}shvatiti [∼ znanja] 2. {{001f}}uzeti dijete pod svoje, dati… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • usvojiti — usvòjiti (koga, što) svrš. <prez. ùsvojīm, pril. pr. īvši, prid. trp. ùsvojen, gl. im. usvojénje> DEFINICIJA 1. a. prihvatiti, primiti, odobriti, složiti se s čime [usvojiti mišljenje] b. shvatiti [usvojiti znanja] 2. uzeti dijete pod svoje …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”