plagìjātor


plagìjātor
plagìjātor {{c=0}}({{/c}}plagijȃtor{{c=0}}){{/c}} m {{c=0}}({{/c}}plagìjātorica, plagìjātōrka ž{{c=0}}){{/c}} {{c=0}}onaj koji čini ili je učinio plagijat, čovjek koji prisvaja tuđe ideje, koji prepisuje tuđa djela{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • plagijator — plagìjātor (plagijȃtor) m DEFINICIJA onaj koji čini ili je učinio plagijat, čovjek koji prisvaja tuđe ideje, koji prepisuje tuđa djela ETIMOLOGIJA vidi plagijat …   Hrvatski jezični portal

  • plagìjātorski — pril. kao plagijator, na način plagijatora …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pêrje — pêrj|e sr zb. 〈G a〉 1. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}pero{{/ref}} [čihati ∼e] 2. {{001f}}ukupnost pera kojima je prekriveno tijelo ptice [šareno ∼e] 3. {{001f}}žarg. a. {{001f}}napadna odjeća b. {{001f}}novac ⃞ {{001f}}dobiti (dobivati) ∼e 1.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • plagijatorski — plagìjātorski pril. DEFINICIJA kao plagijator, na način plagijatora ETIMOLOGIJA vidi plagijat …   Hrvatski jezični portal

  • plagijatorka — plagìjātōrka ž <D L i> DEFINICIJA v. plagijator ETIMOLOGIJA vidi plagijat …   Hrvatski jezični portal

  • perje — pȇrje sr <G a> DEFINICIJA 1. <zb.>, v. pero [čihati perje] 2. ukupnost pera kojima je prekriveno tijelo ptice [šareno perje] 3. žarg. a. napadna odjeća b. novac FRAZEOLOGIJA dobiti (dobivati) perje 1. dosl. (o ptici) operjati,… …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.