akadèmičārskī
akadèmičārskī prid. {{c=0}}1. {{001f}}koji se odnosi na akademičare 2. {{001f}}{{/c}}pren., {{c=1}}v. {{ref}}akademski (3ab){{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • akademičarski — akadèmičārskī prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na akademičare 2. pren., v. akademski (3ab) ETIMOLOGIJA vidi akademija …   Hrvatski jezični portal

  • akademičarski — akadèmičārski pril. DEFINICIJA kao akademičar, na način akademičara ETIMOLOGIJA vidi akademija …   Hrvatski jezični portal

  • akàdemskī — akàdemsk|ī prid. 1. {{001f}}a. {{001f}}koji se odnosi na akademiju [∼i naslov] b. {{001f}}koji se odnosi na akademije; visokoškolski, sveučilišni c. {{001f}}koji ima visokoškolsko obrazovanje [∼i građanin] 2. {{001f}}koji je znanstven [∼i… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • akademski — akàdemskī prid. DEFINICIJA 1. a. koji se odnosi na akademiju [akademski naslov] b. koji se odnosi na akademije; sveučilišni, visokoškolski c. koji ima visokoškolsko obrazovanje [akademski građanin] 2. koji je znanstven [akademski razgovor;… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”