akumulácija
akumulácija ž {{c=0}}1. {{001f}}nakupljanje, koncentracija čega 2. {{001f}}{{/c}}hidr. {{c=0}}većinom veće spremište za nakupljenu vodu u obliku jezera, iz kojeg se voda kontrolirano ispušta i troši, {{/c}}{{c=1}}usp. {{ref}}retencija{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}ekon. {{c=0}}dio dobiti koji se odvaja za povećanje poslovnog fonda i investicije {{/c}}[prvobitna ∼; ∼ kapitala] {{c=0}}4. {{001f}}{{/c}}geogr. {{c=0}}nakupljanje rastrošenog nanesenog materijala
{{/c}}✧ {{001f}}lat.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • akumulacija — akumulácija ž DEFINICIJA 1. nakupljanje, koncentracija čega 2. hidr. većinom veće spremište za nakupljenu vodu u obliku jezera, iz kojeg se voda kontrolirano ispušta i troši, usp. retencija 3. ekon. dio dobiti koji se odvaja za povećanje… …   Hrvatski jezični portal

  • akumulácija — e ž (á) zbiranje, nabiranje, kopičenje: akumulacija blaga; akumulacija energije, vode ♦ geogr. odlaganje materiala, ki ga nosijo s seboj reke, ledeniki, veter // ekon. zbiranje, kopičenje sredstev za določen namen: zagotoviti, zmanjšati… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • prvobíten — tna o prid., prvobítnejši (í ȋ) knjiž. 1. prvoten, osnoven: gorska dolina je še ohranila prvobitno podobo / odkriti sledove prvobitnih prebivalcev ♦ ekon. prvobitna akumulacija kapitala prvotna akumulacija kapitala 2. prvinski, neponarejen:… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • prvôten — tna o prid., prvôtnejši (ó) 1. ki je bil, obstajal na določenem začetku: ohraniti prvotni naslov romana; vrniti predmetu prvotno obliko / ostati pri prvotni odločitvi / prvotno nahajališče zlata / prvotni lastnik 2. ki je bil, nastal prvi in je… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ВОДОХРАНИЛИЩЕ — искусственный водоём, образованный, как правило, водоподпорным сооружением на водотоке с целью хранения воды и регулирования стока (Болгарский язык; Български) водохранилище; язовир (Чешский язык; Čeština) vodní nádrž (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

  • НАКОПЛЕНИЯ ПЛАНОВЫЕ — прибыль строительно монтажной организации, предусматриваемая в сметах на строительно монтажные работы (Болгарский язык; Български) планови натрупвания (Чешский язык; Čeština) plánovaný zisk (Немецкий язык; Deutsch) planmäßige Akkumulationen… …   Строительный словарь

  • rȗdnī — rȗdn|ī prid. koji se odnosi na rude, koji sadrži rude [∼o blago] ∆ {{001f}}∼a žila rudno nalazište nepravilna oblika, neravnomjerno orudnjeno i tektonski poremećeno; ∼o nalazište akumulacija korisnih mineralnih sirovina u Zemljinoj kori; rudište …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rudni — rȗdnī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na rude, koji sadrži rude [rudno blago] SINTAGMA rudna pojava rudno nalazište koje se ne može ekonomično iskorištavati; rudna žila rudno nalazište nepravilna oblika, neravnomjerno orudnjeno i tektonski… …   Hrvatski jezični portal

  • bioakumulacija — bioakumulácija ž DEFINICIJA ekol. pojava povećavanja akumulacije štetnih tvari (štetnih kovina ili pesticida) u organizmima prehrambenog lanca ETIMOLOGIJA bio + v. akumulacija …   Hrvatski jezični portal

  • kumulacija — kumulácija ž DEFINICIJA 1. gomilanje, nakupljanje, zgrtanje; akumulacija 2. zajedničko računanje, zbrajanje 3. jez. knjiž. u retorici, nagomilavanje sličnih pojmova ETIMOLOGIJA vidi kumulirati …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”