akùstičkī
akùstičkī prid., {{c=1}}v. {{ref}}akustičan{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • akustički — akùstičkī prid. DEFINICIJA v. akustičan ETIMOLOGIJA vidi akustika …   Hrvatski jezični portal

  • КОМФОРТ АКУСТИЧЕСКИЙ — благоприятный акустический режим в среде обитания человека (Болгарский язык; Български) акустичен комфорт (Чешский язык; Čeština) akustická pohoda (Немецкий язык; Deutsch) akustischer Komfort (Венгерский язык; Magyar) akusztikai komfort… …   Строительный словарь

  • ПОТОЛОК АКУСТИЧЕСКИЙ — потолок, обычно подвесного типа, обладающий повышенной звукопоглощающей и звукоизолирующей способностью (Болгарский язык; Български) акустичен таван (Чешский язык; Čeština) akustický podhled (Немецкий язык; Deutsch) akustische Decke (Венгерский… …   Строительный словарь

  • ЭКРАН АКУСТИЧЕСКИЙ — устройство, применяемое для акустического отгораживания части пространства, помещения или рабочих мест (Болгарский язык; Български) акустичен екран (Чешский язык; Čeština) akustický štít; akustická [protihluková] clona (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

  • akùstičan — akùstič|an prid. 〈odr. čnī〉 1. {{001f}}koji se odnosi na zvuk ili proučavanje zvuka; zvučan, akustički 2. {{001f}}koji dobro prima i prenosi zvuk i glas, koji se dobro ispunja zvukom, u kojem nema suvišne jeke, u kojem dobro odjekuje [∼na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • aspirácija — aspirácij|a (∅, na što) ž 1. {{001f}}težnja za kim ili čim, želja da se što postigne [imati ∼e na visok položaj] 2. {{001f}}a. {{001f}}fiziol. unošenje stranih tvari ili čestica u dišne putove; udisanje b. {{001f}}med. usisavanje plinovitog,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rèlēj — m 〈G relèja〉 tehn. 1. {{001f}}posredna radiostanica koja prima i dalje emitira radioelektrične valove čime se premošćuje udaljenost između krajnjih stanica [akustički ∼; optički ∼] 2. {{001f}}elektromehanički sklop za pretvaranje električnih u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìnterferometar — m 〈G tra, N mn tri〉 optički ili akustički instrument za mjerenje pojava na temelju interferencije …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • činèle — ž mn 〈G činélā〉 glazb. dva mjedena diska pričvršćena za ruke, u orkestru i u limenim glazbama jačim udarom izazivaju nagao akustički učinak; plitice, cimbali [udarati ∼] ✧ {{001f}}tal …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • rezonator — rezònātor (rezonȃtor) m DEFINICIJA 1. fiz. sustav, naprava ili tijelo u kojemu dolazi do rezonancije, do pojačavanja treperenja određene frekvencije 2. fon. dio govornih organa, usna šupljina, gdje pojačavanjem određenih treperenja zvučnoga… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”