poljodjélac


poljodjélac
poljodjélac m {{c=0}}({{/c}}poljòdjēlka ž{{c=0}}){{/c}} 〈G -lca, V pȍljodjēlče, N mn -lci, G poljòdjēlācā〉 {{c=0}}onaj koji se bavi obrađivanjem polja; ratar, zemljoradnik{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • poljodjelac — poljodjélac m <G lca, V pȍljodjēlče, N mn lci, G poljòdjēlācā> DEFINICIJA onaj koji se bavi obrađivanjem polja; ratar, zemljoradnik ETIMOLOGIJA vidi poljodjelstvo …   Hrvatski jezični portal

  • rȁtār — m onaj koji obrađuje zemlju; poljodjelac, zemljodjelac, poljoprivrednik, seljak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sèljāk — m (seljàkinja, sèljānka ž) 〈G seljáka, V sȅljāče, N mn seljáci〉 1. {{001f}}onaj kome je osnovno zanimanje poljodjelstvo; poljodjelac, zemljoradnik, ratar, poljoprivrednik 2. {{001f}}seljanin 3. {{001f}}razg. pejor. neodgojen čovjek; prostak …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zemljòrādnīk — (zemljorȃdnīk) m (zemljòrādnīca ž) 〈V īče, N mn īci〉 razg. onaj koji se bavi obrađivanjem zemlje kao glavnim zanimanjem; seljak, ratar, poljoprivrednik, težak, zemljodjelac, poljodjelac …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ı̏ndividuālan — ı̏ndividuāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji je osobni, pojedinačan, opr. kolektivan 2. {{001f}}svojstven samostalnoj osobi, koji se odnosi samo na jednu osobu; osebujan ∆ {{001f}}∼ni poljoprivrednik (poljodjelac) pov. onaj koji se bavi… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ratar — rȁtār m DEFINICIJA onaj koji obrađuje zemlju; poljodjelac, zemljodjelac, poljoprivrednik, seljak ONOMASTIKA pr. (prema zanimanju): Ratáić (Karlovac), Rȁtāj (Zagreb), Rȁtājc (Zagreb), Ratájec (150, Međimurje, Podravina) ETIMOLOGIJA prasl. *ortajь… …   Hrvatski jezični portal

  • seljak — sèljāk m <G seljáka, V sȅljāče, N mn seljáci> DEFINICIJA 1. onaj kome je osnovno zanimanje poljodjelstvo; poljodjelac, poljoprivrednik, ratar, zemljoradnik 2. seljanin 3. razg. pejor. neodgojen čovjek; prostak ETIMOLOGIJA vidi selo …   Hrvatski jezični portal

  • poljodjelka — poljòdjēlka ž <D L i, G mn ā/ ī> DEFINICIJA v. poljodjelac ETIMOLOGIJA vidi poljodjelstvo …   Hrvatski jezični portal

  • peon — pèōn2 m <G peóna> DEFINICIJA 1. poljodjelac radnik, nadničar u Latinskoj Americi 2. osoba u robovskom odnosu do otplate duga vjerovniku ETIMOLOGIJA šp. peón …   Hrvatski jezični portal

  • agrarac — agrárac m <G rca, V rče, N mn rci, G àgrārācā> DEFINICIJA 1. onaj koji posjeduje određeni agrar 2. razg. zemljoradnik, poljodjelac ETIMOLOGIJA vidi agrar …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.