alkémija
alkémija ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}pov. {{c=0}}srednjovjekovno okultno učenje koje se temeljilo na simbolizmu minerala i planeta, a nastojalo je uspostaviti podudarnosti između materijalnog i duhovnog svijeta te otkriti kamen mudraca pomoću kojega bi se neplemeniti metali mogli pretvoriti u zlato 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}dokazivanje nemogućeg, prikazivanje kao da je uspjelo nešto što nije moguće itd. (ob. u intelektualnom životu i svijetu ideja)
{{/c}}✧ {{001f}}srlat. arap.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • alkemija — alkémija ž DEFINICIJA 1. pov. srednjovjekovno okultno učenje, usp. egzoterična i ezoterična alkemija 2. pren. dokazivanje nemogućeg, prikazivanje kao da je uspjelo nešto što nije moguće itd. (ob. u intelektualnom životu i svijetu ideja) SINTAGMA… …   Hrvatski jezični portal

  • alkèmičār — m (alkèmičārka ž) 1. {{001f}}onaj koji se bavi alkemijom 2. {{001f}}pren. onaj koji dokazuje nemoguće, {{c=1}}usp. {{ref}}alkemija (2){{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kemija — kémija ž DEFINICIJA 1. prirodna znanost o sastavu, građi i svojstvima tvari, o međusobnom djelovanju kojim se tvari pretvaraju jedna u drugu i nastaju nove tvari [anorganska kemija; organska kemija; fizikalna kemija; nuklearna kemija] 2. meton.… …   Hrvatski jezični portal

  • ijatrokemija — ijatrokémija ž DEFINICIJA povijesno razdoblje kemije (alkemija kojoj je Paracelsus u 16. st. za cilj odredio pripravu lijekova umjesto traženja kamena mudraca) obilježeno potragom za lijekovima pripravljenim kemijskim putem od metalnih oksida i… …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”