posrámiti


posrámiti
posrámi|ti (koga, što, se) svrš. prez. pòsrāmīm (se), pril. pr. -īvši (se), prid. trp. pòsrāmljen〉 {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}(koga, što) {{c=0}}učiniti da se tko počne sramiti 2. {{001f}}{{/c}}(se) {{c=0}}biti obuzet sramom 3. {{001f}}{{/c}}(se pred kim/čim) {{c=0}}izdržati usporedbu s kim/čim uzornim, priznatim, kvalitetnim ili općenito poznatim kao valjanim {{/c}}[ovo se ne bi ∼lo bakinih kolača]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}ne bi se ∼o ni (on itd.) {{c=0}}ovo je tako dobro da je dostojno i onoga s kojim se uspoređuje (o proizvodima, učincima rada, umjetničkim djelima itd.){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • posramiti — posrámiti svrš. <prez. pòsrāmīm, pril. pr. īvši, prid. trp. pòsrāmljen> DEFINICIJA 1. (koga, što) učiniti da se tko počne sramiti 2. (se) biti obuzet sramom 3. (se pred kim/čim) izdržati usporedbu s kim/čim uzornim, priznatim, kvalitetnim… …   Hrvatski jezični portal

  • postídjeti — (koga, se) svrš. 〈prez. pòstīdīm (se), pril. pr. ēvši (se), prid. trp. pòstīđen〉 1. {{001f}}(koga) učiniti da se tko počne stidjeti 2. {{001f}}(se) biti obuzet stidom, {{c=1}}usp. {{ref}}posramiti{{/ref}} ⃞ {{001f}}ne bi se postidio ni (on itd.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • posramljivati — posramljívati (koga, što, se) nesvrš. <prez. posràmljujēm, pril. sad. posràmljujūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA v. posramiti ETIMOLOGIJA vidi posramiti …   Hrvatski jezični portal

  • postidjeti — postídjeti svrš. <prez. pòstīdīm, pril. pr. ēvši, prid. trp. pòstīđen> DEFINICIJA 1. (koga) učiniti da se tko počne stidjeti 2. (se) biti obuzet stidom, usp. posramiti FRAZEOLOGIJA ne bi se postidio ni (on itd.) = ne bi se posramio, v.… …   Hrvatski jezični portal

  • posramljívati — (koga, što, se) nesvrš. 〈prez. posràmljujēm (se), pril. sad. posràmljujūći (se), gl. im. ānje〉, {{c=1}}v. {{ref}}posramiti{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zasrámiti se — svrš. 〈prez. zàsrāmīm se, pril. pr. īvši se, prid. trp. zàsrāmljen〉 osjetiti sram; zastidjeti se, posramiti se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zastídjeti se — svrš. 〈prez. zàstīdīm se, pril. pr. ēvši se, prid. trp. zàstīđen〉 osjetiti stid; posramiti se, zasramiti se, postiditi se …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • zèmlja — zèmlj|a ž 〈N mn zȅmlje, G zemáljā〉 1. {{001f}}a. {{001f}}(Zemlja) planet na kojem živimo, treći unutarnji planet Sunčeva sustava s jednim prirodnim satelitom (Mjesec) b. {{001f}}mjesto, prostor života i ljudske djelatnosti; svijet 2. {{001f}}a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • oreziliti — orezíliti (koga, što, se) svrš. <prez. orèzīlīm (se), pril. pr. īvši (se), prid. trp. orèzīljen> DEFINICIJA reg. ekspr. osramotiti, obrukati, posramiti, izvrgnuti (se) ruglu, poniziti (se) ETIMOLOGIJA tur. rezil: sramota ← arap. raḍīl …   Hrvatski jezični portal

  • posramljeno — pòsrāmljeno pril. DEFINICIJA na posramljen način ETIMOLOGIJA vidi posramiti …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.