postánje


postánje
postánje sr {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}gl. im.〉, {{c=1}}v. {{ref}}pòstati1{{/ref}} {{/c}}{{c=0}}2. {{001f}}postanak{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • postanje — postánje sr DEFINICIJA 1. <gl. im.>, v. postati 2. postanak ETIMOLOGIJA vidi postati …   Hrvatski jezični portal

  • Нодило — (Надко Sperato Nodilo) хорватский историк. Род. в 1834 г. В 1862 г. основал газету Il Nazionale , где полемизировал с итальянскими политиками, главным образом с Томашичем (Н. Томазео) по вопросу о Далмации. При открытии загребского университета… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Нодило Надко-Sperato — (Nodilo) хорватский историк. Род. в 1834 г. В 1862 г. основал газету Il Nazionale , где полемизировал с итальянскими политиками, главным образом с Томашичем (Н. Томазео) по вопросу о Далмации. При открытии загребского университета приглашен… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Novi Pazar (Serbie) — Pour les articles homonymes, voir Novi Pazar. Novi Pazar Нови Пазар …   Wikipédia en Français

  • dìftong — m 〈N mn nzi, G ōngā〉 fon. 1. {{001f}}dva uzastopna samoglasnika koja zajedno tvore, ili teže za tim da tvore, jedan slog; dvoglas [evolUIrati {{tag1=2}}→{{/tag1}} evolVIrati; involUIrati {{tag1=2}}→{{/tag1}} involVIrati] 2. {{001f}}dva uzastopna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • etimològija — ž lingv. znanost koja proučava postanje, razvoj oblika i značenja riječi prema korijenu riječi ✧ {{001f}}grč …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • hìbrīdan — hìbrīd|an prid. 〈odr. dnī〉 koji je hibrid, kojemu je hibridno postanje i sl. bitno obilježje [∼ni kukuruz] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ideògram — m 1. {{001f}}grafički znak ili slika koji označuje neki pojam neovisno o glasovnoj građi riječi, tj. o odnosu glasova i slova (npr. u matematici oznake +, – itd.); u ovome rječniku ✧ kao oznaka za postanje riječi 2. {{001f}}u najstarijim… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pȑvobītan — pȑvobīt|an prid. 〈odr. ī〉 1. {{001f}}a. {{001f}}koji se odnosi na prvo razdoblje, postanje čovječanstva; iskonski, istočni, pradavni b. {{001f}}koji se javlja u prvoj etapi, kao prvi stupanj u razvitku čega [∼na organizacija ljudskog društva] 2 …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pòstanak — pòstan|ak m 〈G ānka, N mn ānci〉 1. {{001f}}pojava, pojavljivanje, nastanak čega 2. {{001f}}prvi trenutak u razvoju čega; postanje ∆ {{001f}}Knjiga ∼ka prva biblijska knjiga, govori o postanku svijeta ⃞ {{001f}}od ∼ka svijeta oduvijek, otkad se… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.