poštápalica


poštápalica
poštápalica ž {{c=0}}1. {{001f}}{{/c}}iron. {{c=0}}onaj koji kome služi kao oslonac u životu 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}riječ kojom se tko često služi u govoru bez potrebe (ovaj, pa i sl.){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • poštapalica — poštápalica ž DEFINICIJA 1. iron. onaj koji kome služi kao oslonac u životu 2. pren. riječ kojom se tko često služi u govoru bez potrebe (ovaj, pa i sl.) ETIMOLOGIJA vidi poštapati …   Hrvatski jezični portal

  • kázati — (komu, što) svrš. 〈prez. kȃžēm, pril. pr. āvši, imp. káži, prid. trp. kȃzān〉 1. {{001f}}riječima izraziti; reći, spomenuti, imenovati, priopćiti, zapovjediti, izjaviti, obznaniti [kad ti ja kažem; kako ljudi kažu] 2. {{001f}}pren. izraziti… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kazati — kázati (komu, što) svrš. <prez. kȃžēm, pril. pr. āvši, imp. káži, prid. trp. kȃzān> DEFINICIJA 1. riječima izraziti [kad ti ja kažem; kako ljudi kažu]; imenovati, izjaviti, obznaniti, priopćiti, reći, spomenuti, zapovjediti 2. pren.… …   Hrvatski jezični portal

  • Bôg — (bôg) m 〈V Bȍže, N mn bògovi/bȍzi jez. knjiž.〉 1. {{001f}}rel. a. {{001f}}stvoritelj ukupnog materijalnog i duhovnog svijeta b. {{001f}}gospodar prirode ili dijela prirode i dijela duhovnog svijeta (Perun, Mars) 2. {{001f}}pren. razg. moćna… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • akòbōgdā — pril. poštapalica koja izriče želju da se nešto ostvari i da se neće izjaloviti, da neće ostati neostvareno [A: Onda, sutra krećemo! B: Akobogda!] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bogètati — (∅) nesvrš. 〈prez. ām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje〉 suvišno, nepotrebno spominjati Boga u razgovoru (kao poštapalica) ili u psovkama u kojima se spominje bog …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȍgati — čest. (modalna) za pojačavanje značenja onoga što se govori, ob. kao poštapalica [nemoj ∼; daj ∼ (pokušaj); stani ∼; hajde ∼; mislio sam obaviti na brzinu kad ∼ gužva]; borati …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bȍljē — pril. 1. {{001f}}komp. od dobro [A: Kako ti sad izgledam, poslije bolesti? B: ∼, još nije dobro, ali je ∼.], {{c=1}}usp. {{ref}}bolji{{/ref}}, opr. gore 2. {{001f}}na bolji način 3. {{001f}}samostalna poštapalica skraćena od bolje reći ⃞… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • brȁt — m 〈zb. brȁća〉 1. {{001f}}muškarac drugoj osobi koja je rođena od istih roditelja; rođeni brat, pravi brat (za razliku od polubrata, koji je od jednog zajedničkog roditelja) 2. {{001f}}term. pripadnik neke organizacije prema drugim pripadnicima… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bràjan — m hip. fam. 1. {{001f}}brat, bratac 2. {{001f}}u obraćanju kao poštapalica za pojačavanje, ob. nesamostalno uz moj [moj ∼e; ∼e moj isto: moj brajko, moj brate] …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.