pȍd


pȍd
pȍd1 prij. {{c=0}}(uz enklitičke zamjeničke oblike poda) {{/c}}[poda me, poda te, poda se, poda nj, poda mnom] {{c=0}}1. {{001f}}sa samostalnom riječju u akuzativu izriče a. {{001f}}kretanje prema dolje, naniže, s donje strane čega {{/c}}[pao ∼ vlak] {{c=0}}b. {{001f}}stanje ili položaj {{/c}}[∼ kontrolom] {{c=0}}c. {{001f}}mjesto, prostor, pod kojim se što stavlja {{/c}}[∼ zidinu] {{c=0}}d. {{001f}}vrijeme (uz imenice koje označuju završne vremenske odsječke) u koje ili neposredno pred kojim se što događa ili nastaje {{/c}}[∼ jesen] {{c=0}}e. {{001f}}zamjenu čega pravog, istinskog čim lažnim, manje vrijednim, sa zn. mjesto, umjesto, u zamjenu za {{/c}}[mrkvu ∼ rodakvu (rotkvu)] {{c=0}}2. {{001f}}sa samostalnom riječju u instrumentalu ističe a. {{001f}}mjesto, prostor, osobu kojoj se s donje strane tko/što nalazi ili se što događa, zbiva {{/c}}[∼ suncem] {{c=0}}b. {{001f}}stanje u kojem se nalazi tko {{/c}}[∼ dojmom; ∼ oružjem] {{c=0}}c. {{001f}}pojavu, događaj, okolnost {{/c}}[∼ zaštitom mraka] {{c=0}}d. {{001f}}mjesto na podnožju i sl. gdje se tko/što nalazi ili se što događa {{/c}}[∼ Žumberkom] {{c=0}}e. {{001f}}način, narav, karakter vršenja radnje {{/c}}[∼ zakletvom; pisati ∼ pseudonimom]
{{c=0}}⃞ {{001f}}{{/c}}∼ moranje, ∼ moraš (učiniti što) {{c=0}}prisiljen, pod pritiskom (učiniti što); {{/c}}∼ sobom (imati koga) {{c=0}}biti kome nadređen, zapovjednik; {{/c}}∼ uvjetom da {{c=0}}ako budem mogao; {{/c}}uzeti dijete ∼ svoje {{c=0}}usvojiti tuđe dijete{{/c}}
————————
pȍd2 m 〈G pòda, D L pòdu, N mn pòdovi〉 {{c=0}}1. {{001f}}donja, ob. vodoravna površina prostorije po kojoj se hoda 2. {{001f}}{{/c}}pren. {{c=0}}ravna površina terena{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.