anglìstika
anglìstika ž 〈D L -ici〉 {{c=0}}znanstveno proučavanje i studij jezika, književnosti i kulture naroda engleskog jezika
{{/c}}✧ {{001f}}njem.

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • anglistika — anglìstika ž <D L ici> DEFINICIJA znanstveno proučavanje i studij jezika, književnosti i kulture naroda engleskog jezika ETIMOLOGIJA njem. Anglistik ≃ nlat. Anglia: Engleska …   Hrvatski jezični portal

  • anglístika — e ž (í) veda o angleškem jeziku in književnosti: revija za anglistiko in amerikanistiko / seminar za slušatelje anglistike ljubljanske univerze oddelka za to vedo …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • anglistički — anglìstičkī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na anglistiku i angliste ETIMOLOGIJA vidi anglistika …   Hrvatski jezični portal

  • anglist — ànglist m DEFINICIJA onaj koji se stručno bavi anglistikom (proučava, studira itd.) ETIMOLOGIJA vidi anglistika …   Hrvatski jezični portal

  • anglijski — ànglījskī prid. DEFINICIJA skupni naziv za anglosaksonske dijalekte ETIMOLOGIJA vidi anglistika …   Hrvatski jezični portal

  • anglicizam — anglicìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA v. anglizam ETIMOLOGIJA vidi anglistika …   Hrvatski jezični portal

  • anglizam — anglìzam m <G zma, N mn zmi> DEFINICIJA prepoznatljiva riječ ili jedinica iz engleskog jezika preuzeta i prilagođena drugom jeziku; anglicizam ETIMOLOGIJA vidi anglistika …   Hrvatski jezični portal

  • anglistički — anglìstički pril. DEFINICIJA kao anglist, poput anglista ETIMOLOGIJA vidi anglistika …   Hrvatski jezični portal

  • anglistkinja — ànglistkinja (ànglistica) ž DEFINICIJA v. anglist ETIMOLOGIJA vidi anglistika …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”