prethìstōrija


prethìstōrija
prethìstōrij|a ž {{c=0}}1. {{001f}}razdoblje koje prethodi pisanoj povijesti čovječanstva; pretpovijest, prahistorija 2. {{001f}}{{/c}}razg. {{c=0}}događaji, razvoj događaja, priča koja prethodi čemu (u dnevnom događanju) {{/c}}[to ima svoju ∼u] {{c=0}}3. {{001f}}{{/c}}žarg. {{c=0}}a. {{001f}}neki relativno davni događaj, kojeg se nitko ne sjeća (ob. u pretjerivanju) b. {{001f}}stari predmet, ob. zastarjela tehnička roba{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • prethistorija — prethìstōrija ž DEFINICIJA 1. razdoblje koje prethodi pisanoj povijesti čovječanstva; pretpovijest, prahistorija 2. razg. događaji, razvoj događaja, priča koja prethodi čemu (u dnevnom događanju) [to ima svoju prethistoriju] 3. žarg. a. neki… …   Hrvatski jezični portal

  • pretpovijest — prètpovijēst ž <I ōvijesti/ ōviješću> DEFINICIJA 1. najstarije doba u prošlosti prije prvih pisanih spomenika; prahistorija, prapovijest, prethistorija (1) 2. priča koja prethodi čemu; prethistorija (2) ETIMOLOGIJA pred + v. povijest …   Hrvatski jezični portal

  • prahìstōrija — ž, {{c=1}}v. {{ref}}prethistorija{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • pràpovijēst — ž 〈G esti, I esti/ ešću〉 pov. najstarije razdoblje ljudske povijesti, traje do pojave pisanih dokumenata; dijeli se na: kameno doba (paleolitik, mezolitik i neolitik), bakreno doba (halkolitik i eneolitik), brončano doba i željezno doba (starije… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prethistorijski — prethistòrījskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na prethistoriju ETIMOLOGIJA vidi prethistorija …   Hrvatski jezični portal

  • prahistorija — prahìstōrija ž DEFINICIJA v. prethistorija ETIMOLOGIJA pra + v. historija …   Hrvatski jezični portal

  • prapovijest — pràpovijēst ž <G esti, I esti/ ešću> DEFINICIJA razdoblje ljudske povijesti prije pojave pisanih dokumenata; prethistorija (1) pretpovijest ETIMOLOGIJA pra + v. povijest …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.