araùkanskī
araùkanskī prid. {{c=0}}koji se odnosi na Araukance{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • araukanski — araùkanskī prid. DEFINICIJA koji se odnosi na Araukance SINTAGMA araukanski jezik lingv. indijanski jezik koji se svrstava u porodicu mapudungu, a govori se u Čileu ETIMOLOGIJA vidi Araukanci …   Hrvatski jezični portal

  • pudu — pȗdu m <G pȕdua> DEFINICIJA zool. patuljasti čileanski preživač (Pudu pudu) iz porodice jelena ETIMOLOGIJA amer.šp. ← egz. (araukanski) …   Hrvatski jezični portal

  • araukarija — araùkārija ž DEFINICIJA bot. biljni rod (Araucaria) iz reda četinjača (Araucariaceae), podrijetlom iz Južne Amerike i Australije ETIMOLOGIJA nlat. Araucaria, v. Araukanci, v. araukanski …   Hrvatski jezični portal

  • pončo — pónčo m <N mn osi/ i rij. a sr rij.> DEFINICIJA etnol. dio nošnje Indijanaca (uglavnom Južne Amerike); prostran vuneni ogrtač široka kroja i karakterističnih šara ETIMOLOGIJA amer.šp. poncho ← egz. (araukanski) …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”