asistírati
asistírati (komu, čemu) nesvrš. prez. asìstīrām, pril. sad. -ajūći, gl. im. -ānje〉 {{c=0}}1. {{001f}}obavljati posao asistenta (ob. pri operaciji) 2. {{001f}}a. {{001f}}{{/c}}rij. {{c=0}}pomagati b. {{001f}}biti nazočan c. {{001f}}{{/c}}iron. {{c=0}}pomagati komu (ob. s negativnom konotacijom){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • asistirati — asistírati (komu, čemu) nesvrš. <prez. asìstīrām, pril. sad. ajūći, gl. im. ānje> DEFINICIJA 1. obavljati posao asistenta (ob. pri operaciji) 2. a. rij. pomagati b. biti nazočan c. iron. pomagati komu (ob. s negativnom konotacijom)… …   Hrvatski jezični portal

  • asistírati — am nedov. (ȋ) strokovno sodelovati, pomagati pri čem, zlasti pri pomembnih opravilih: operiral je primarij, asistiral pa je njegov asistent; pri preobvezovanju je zdravniku asistirala sestra; duhovniki so asistirali škofu pri slovesni maši;… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • asìstent — (asistȅnt) m 〈G mn nātā〉 1. {{001f}}onaj koji asistira, pomaže glavnome izvođaču [∼ režisera; ∼ glavnome kirurgu (operateru); ∼ snimatelja]; pomoćnik, {{c=1}}usp. {{ref}}asistirati{{/ref}} 2. {{001f}}znanstveno nastavno ili znanstveno zvanje na… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • surađívati — (∅, s kim) nesvrš. 〈prez. suràđujēm, pril. sad. suràđujūći, gl. im. ānje〉 1. {{001f}}raditi s nekim na istom poslu; pomagati, asistirati 2. {{001f}}biti na usluzi i činiti ono što tko kaže ili naredi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • asistent — asìstent (asistȅnt) m <G mn nātā> DEFINICIJA 1. onaj koji pomaže glavnome izvođaču, onaj koji asistira [asistent režisera; asistent glavnome kirurgu (operateru); asistent snimatelja]; pomoćnik, usp. asistirati 2. znanstveno nastavno ili… …   Hrvatski jezični portal

  • asistencija — asistèncija ž DEFINICIJA 1. pomoć, pripomoć, usp. asistirati 2. sudjelovanje 3. nazočnost 4. skup asistenata 5. iron. posve nepotrebno i besmisleno pomaganje [ne treba mi tvoja asistencija] 6. sport u kolektivnim sportovima (nogomet, hokej,… …   Hrvatski jezični portal

  • operácija — e ž (á) 1. zdravniško dejanje z namenom odstraniti oboleli, poškodovani organ, tujek ali vzpostaviti normalno delovanje poškodovanega organa: operacija traja že pet ur; operacija je uspela; narediti, opraviti operacijo; pacient je operacijo dobro …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • ordinácija — e ž (á) 1. soba, prostor za pregled bolnikov in za določanje načina zdravljenja: opremiti ordinacijo; iti, stopiti v ordinacijo / specialistična, splošna ordinacija // pregledovanje in določanje načina zdravljenja: po končani ordinaciji je šel v… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • posvečênje — a s (é) glagolnik od posvetiti, blagosloviti: asistirati pri posvečenju / mašniško posvečenje šesti od sedmih zakramentov katoliške cerkve …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • pri — predl., z mestnikom 1. za izražanje stanja v položaju, ko je kaj v neposredni bližini česa: sedeti pri mizi; stati pri oknu; ležati na klopi pri peči / bitka pri Sisku / posekati drevo pri korenini; hoditi pri kraju ceste / greti se pri ognju ♦… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”