prétežito


prétežito
prétežito pril., {{c=1}}v. {{ref}}pretežno{{/ref}}{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • pretežito — prétežito pril. DEFINICIJA v. pretežno ETIMOLOGIJA vidi pretegnuti …   Hrvatski jezični portal

  • Flamánci — m mn etn. germanski narod naseljen pretežito u Belgiji i S Francuskoj …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Perzijánac — m (Perzìjānka ž) 〈G nca, V Pȅrzijānče, N mn Perzijánci, G Perzìjānācā〉 1. {{001f}}pov. stanovnik Perzije; Adžamac 2. {{001f}}pripadnik naroda iranske skupine naseljen pretežito u Iranu, o. 27,7 mil. pripadnika …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • Tamíli — m mn etn. dravidski narod naseljen u Indiji i Šri Lanki, pretežito hindusi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • bàmbus — m 1. {{001f}}a. {{001f}}bot. trajnice odrvenjele stabljike iz porodice trava (Gramineae) rasprostranjene pretežito u suptropskim dijelovima JI Azije, pripada im više rodova (npr. Bambusa, Arundinaria, Chimonobambusa, Dendrocalamus i dr.) b.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • dı̏o — m 〈G dijéla, N mn dijélovi〉 1. {{001f}}ono što je izvađeno iz cjeline, označeno unutar cjeline; element cjeline, odsječak [∼ grada; ∼ tijela] 2. {{001f}}bitan član čega [∼ obitelji] 3. {{001f}}sastavni element čega [rezervni ∼] 4. {{001f}}a.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • esperànto — m lingv. najpoznatiji i najrašireniji umjetni, međunarodni jezik konstruirao ga L. Zamenhof 1887; zasnovan pretežito na romanskim, potom na germanskim jezicima ✧ {{001f}}lat …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ilustrácija — ilustrácij|a ž 1. {{001f}}slika, skica, crtež uz tekst 2. {{001f}}dodatak ili objašnjenje u obliku komentara, primjera, slika i sl. radi jasnoće ili živosti 3. {{001f}}rij. časopis koji pretežito donosi slikovni materijal [čitati ∼u]; ilustrirani …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • inteligèncija — ž 1. {{001f}}psih. sposobnost shvaćanja i laganog snalaženja u novim prilikama, sposobnost otkrivanja zakonitosti u odnosima među činjenicama i rješavanju problema; oštroumnost, bistrina duha, pamet 2. {{001f}}sociol. društveni sloj formiran… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • kȁmenī — kȁmen|ī prid. koji je od kamena, izrađen od kamena; kamenit [∼i pod] ∆ {{001f}}∼i ugljen min. ugljen visoke geološke starosti, bez strukture, najčešće sjajne crne boje [masni/mršavi ∼i ugljen]; ∼o doba geol. najstarije razdoblje prapovijesti u… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.