préthodnīk


préthodnīk
préthodnīk m {{c=0}}({{/c}}préthodnica ž{{c=0}}){{/c}} 〈V -īče, N mn -īci〉 {{c=0}}1. {{001f}}onaj koji u organiziranoj koloni ili redoslijedu ide ispred drugog 2. {{001f}}onaj koji je obavljao kakvu dužnost prije nekog drugog {{/c}}[moj ∼ bio je nesposoban]{{c=0}};{{/c}} {{c=0}}predšasnik{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • prethodnik — préthodnīk m <V īče, N mn īci> DEFINICIJA 1. onaj koji u organiziranoj koloni ili redoslijedu ide ispred drugog 2. onaj koji je obavljao kakvu dužnost prije nekog drugog [moj prethodnik bio je nesposoban] ETIMOLOGIJA vidi prethoditi …   Hrvatski jezični portal

  • cȑta — cȑt|a ž 〈G mn cȓtā〉 1. {{001f}}ostvaren ili zamišljen trag koji ostavlja sredstvo za pisanje 2. {{001f}}stvarni ili zamišljeni potez koji dijeli što od čega [povući ∼u (pod što) završiti bavljenje čime, učiniti kraj nečemu što se dugo razmatra,… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • isprednjáčiti — (∅, pred kim) svrš. učiniti što prvi, prije vremena kad što postaje opće poznato ili opće dobro, pokazati se kao prethodnik, biti onaj koji je otišao naprijed; anticipirati, prethoditi …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȁčovjek — m 〈N mn prȁljūdi〉 1. {{001f}}antrop. prethodnik današnjeg čovjeka 2. {{001f}}pren. primitivan čovjek …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prȅdak — m 〈G tka, N mn prȅci/prȅđi jez. knjiž.〉 1. {{001f}}krvni srodnik po očevoj ili majčinoj liniji u daljoj prošlosti (djed, baka, pradjed, prabaka itd.) [»Majko moja, paćenice zemlje Mojih pređa...« D. Tadijanović] 2. {{001f}}pren. retor.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • prèdšasnīk — m (prèdšasnica ž) 〈V īče, N mn īci〉 arh. retor., {{c=1}}v. {{ref}}prethodnik{{/ref}} …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • préthodnica — ž 1. {{001f}}vojn. dio vojske koji se pri manevru ili nastupanju nalazi ispred glavnine vojske 2. {{001f}}{{c=1}}v. {{ref}}prethodnik{{/ref}} 3. {{001f}}ono što prethodi, što stvara uvjete (za postanak, razvitak itd.) …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • ìći — nesvrš. 〈prez. ı̏dēm, pril. sad. ı̏dūći, pril. pr. ı̏šāvši, imp. ìdi, prid. rad. ı̏šao〉 1. {{001f}}(kuda, kamo, komu, s kim, za kim, uz koga, uza što) a. {{001f}}kretati se hodajući; hodati [∼ ulicom] b. {{001f}}kretati se nekim vozilom [∼… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • blackwaller — (izg. blȅkvōler) m DEFINICIJA pom. pov. brzi trgovački jedrenjak s 3 jarbola s poč. 19. st., prethodnik klipera, prvi prekooceanski tip putničkog jedrenjaka ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

  • Schopenhauer — (izg. šȍpnhauer), Arthur (1788 1860) DEFINICIJA njemački filozof, protivnik hegelijanskih metoda i doktrina; prvi veliki zapadni filozof koji je uzimao u obzir i utjecaje budizma, daleki preteča psihoanalize i egzistencijalizma, bliski prethodnik …   Hrvatski jezični portal


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.