astèničan
astènič|an prid. odr. -čnī〉 {{c=0}}koji boluje od astenije; suhonjav, slab
∆ {{001f}}{{/c}}∼na konstitucija antrop. {{c=0}}skup tipičnih karakteristika ljudi visokog rasta (relativno uzak i dugačak prsni koš, dugački i tanki udovi, usko lice, tanak nos, mala glava i sl.){{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • asteničan — astèničan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji boluje od astenije; suhonjav, slab SINTAGMA astenična konstitucija antrop. skup tipičnih karakteristika ljudi visokog rasta (relativno uzak i dugačak prsni koš, dugački i tanki udovi, usko lice,… …   Hrvatski jezični portal

  • astèničār — m (astèničārka ž) onaj koji je asteničan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sjênka — ž 〈D L nci〉 laganije izražena sjena (onda kad npr. stablo nije guste krošnje i ne baca debeli hlad), sjena koju pomično tijelo ili osoba baci za kratko vrijeme, koja se pojavi i nestane ⃞ {{001f}}proziran kao ∼ osoba vrlo krhke građe, nježne… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • stèničan — prid. 〈odr. čnī〉 koji je krepak, tjelesno jak, opr. asteničan …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • sjenka — sjȇnka ž <D L nci> DEFINICIJA laganije izražena sjena (onda kad npr. stablo nije guste krošnje i ne baca debeli hlad), sjena koju pomično tijelo ili osoba baci za kratko vrijeme, koja se pojavi i nestane FRAZEOLOGIJA proziran kao sjenka… …   Hrvatski jezični portal

  • steničan — stèničan prid. <odr. čnī> DEFINICIJA koji je krepak, tjelesno jak, opr. asteničan ETIMOLOGIJA vidi stenija …   Hrvatski jezični portal

  • asteničar — astèničār m DEFINICIJA onaj koji je asteničan; astenik ETIMOLOGIJA vidi astenija …   Hrvatski jezični portal

  • asteničnost — astèničnōst ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je asteničan ETIMOLOGIJA vidi astenija …   Hrvatski jezični portal

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”