atmòsfērskī
atmòsfērsk|ī {{c=0}}({{/c}}ȁtmosfērskī{{c=0}}){{/c}} prid. {{c=0}}1. {{001f}}koji se odnosi na atmosferu 2. {{001f}}koji se stvara ili dolazi iz atmosfere
∆ {{001f}}{{/c}}∼e fronte meteor. {{c=0}}granične plohe što odjeljuju dvije različite zračne mase; {{/c}}∼i elektricitet {{c=0}}električno polje i razne pojave koje se prirodno pojavljuju u atmosferi (munja, grmljavina, električna izbijanja, polarno svjetlo i dr.); {{/c}}∼i poremećaj meteor. {{c=0}}svako odstupanje od ravnotežnog stanja atmosfere kao što su to meteorološki uvjeti koji pokazuju nastajanje ciklone, u širem smislu to su atmosferske fronte u sklopu sustava ciklona; {{/c}}∼i tlak meteor. {{c=0}}pritisak koji vrši stupac zraka uslijed svoje težine na neku površinu; {{/c}}∼o onečišćenje {{c=0}}različite tvari u zraku (prašina, plinovi, dim ili pare) u takvim količinama, karakteristikama i trajanju da mogu izazvati štetne učinke na ljude, biljke i životinje{{/c}}

Veliki rječnik hrvatskoga jezika. 2013.

Look at other dictionaries:

  • atmosferski — atmòsfērskī (ȁtmosfērskī) prid. DEFINICIJA 1. koji se odnosi na atmosferu 2. koji se stvara ili dolazi iz atmosfere SINTAGMA atmosferska kemija dio kemije koji se bavi proučavanjem kemijskog sastava i kemijskih i fotokemijskih procesa u… …   Hrvatski jezični portal

  • atmosfêrski — a o prid. (ȇ) nanašajoč se na atmosfero: atmosferske plasti / atmosferski jedrski poskusi; atmosferska elektrika / atmosferske motnje pri radijskem sprejemu motnje zaradi razelektritve v atmosferi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

  • talog — tálog m <N mn ozi> DEFINICIJA 1. neotopljive čestice u tekućini koje se skupljaju na dnu i na stijenkama posude ili onoga u čemu se tekućina nalazi 2. pren. općenito, »nakupina« čega [mučan talog sinoćnje svađe] SINTAGMA atmosferski talog… …   Hrvatski jezični portal

  • dùšičnī — dùšičn|ī prid. kem. koji sadrži dušik ∆ {{001f}}∼a gnojiva spojevi dušika koji se upotrebljavaju kao umjetna gnojiva; ∼e bakterije bakterije koje žive slobodno u tlu ili u simbiozi s višim biljkama i vežu atmosferski dušik; ∼i ciklus kruženje… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tlȃk — m 〈N mn tlàkovi〉 1. {{001f}}fiz. sila koja djeluje na jedinicu površine; omjer sile i ploštine površine na koju ona djeluje, jedinica paskal (znak Pa) [atmosferski ∼; hidrostatski ∼; kohezijski ∼]; pritisak 2. {{001f}}med. pritisak krvi u venama… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tálog — m 〈N mn ozi〉 1. {{001f}}neotopljive čestice u tekućini koje se skupljaju na dnu i na stijenkama posude ili onoga u čemu se tekućina nalazi 2. {{001f}}pren. općenito, »nakupina« čega [mučan ∼ sinoćnje svađe] ∆ {{001f}}atmosferski ∼ meteor. u širem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • tlak — tlȃk m <N mn tlàkovi> DEFINICIJA 1. fiz. sila koja djeluje na jedinicu površine; omjer sile i ploštine površine na koju ona djeluje, jedinica paskal (znak Pa) [atmosferski tlak; hidrostatski tlak; kohezijski tlak]; pritisak 2. med. pritisak …   Hrvatski jezični portal

  • dušični — dùšičnī prid. DEFINICIJA koji sadrži dušik; azotni, nitrogenski SINTAGMA dušična gnojiva spojevi dušika koji se upotrebljavaju kao umjetna gnojiva; dušične bakterije bakterije koje žive slobodno u tlu ili u simbiozi s višim biljkama i vežu… …   Hrvatski jezični portal

  • elektricitet — elektricìtēt m <G elektricitéta> DEFINICIJA 1. fiz. skupno ime za sve pojave vezane uz električnu struju, električne naboje i električna polja; elektrika 2. pren. emocionalno uzbuđenje ili napetost [atmosfera nabijena elektricitetom]… …   Hrvatski jezični portal

  • atmosfêričen — čna o prid. (é) atmosferski: atmosferični pojavi …   Slovar slovenskega knjižnega jezika

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”